Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

Kviečiame teikti pasiūlymus apdovanojimams K. Donelaičio medaliu "Širdings brolau..."
2021-10-30

Kristijono Donelaičio draugija, bendradarbiaudama su Lietuvos rašytojų sąjunga bei Kultūros ministerija, šiemet vėl kviečia teikti kandidatūras apdovanojimams Kristijono Donelaičio medaliu „Širdings brolau“. Nuo 2014 m. teikiamo apdovanojimo  devizas „Širdings brolau“ yra kreipinys iš Kristijono Donelaičio 1777 m. birželio 10 d. lietuviško laiško Johanui Gotfrydui Jordanui.
 
Kristijono Donelaičio atminimo medalis „Širdings brolau“ (toliau – medalis) skirtas skatinti Kristijono Donelaičio asmenybės, jo kūrybos, lietuvių kultūros palikimo nagrinėjimą, jo įamžinimą, Lietuvos ir Karaliaučiaus (Kaliningrado) srities bendradarbiavimą kultūros ir/ar švietimo srityje.
 
Apdovanojimas Kristijono Donelaičio atminimo medaliu „Širdings brolau“ vyksta pagal patvirtintus nuostatus, nugalėtojus atrinks 7 asmenų komisija. Šiemet ir vėl numatyta šiuo medaliu apdovanoti 2-3 asmenis. 
 
Praėjusiais metais šiuo medaliu buvo apdovanota kultūros istorikė, docentė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė Ingė Lukšaitė už ilgametį Mato Pretorijaus kūrybos ir asmenybės nagrinėjimą bei populiarinimą, mokslinius darbus, kūrybą, straipsnius spaudoje, bendradarbiavimą ir informacijos teikimą žurnalui "Donelaičio žemė" bei kitiems leidiniams.
Antrasis K. Donelaičio medalis „Širdins brolau“ komisijos sprendimu pernai atiteko Rūtai Daujotaitei - Leonovai už K. Donelaičio, Martyno Liudviko Gedimino Rėzos bei kitų lietuvių rašytojų kūrybos vertimus ir populiarinimą Karaliaučiaus krašte, savosios kūrybą, Mažosios Lietuvos istorinio paveldo ir lietuvių kalbos puoselėjimą, Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės telkimą, tarptautinio bendradarbiavimo skatinimą. 
Jolita Donėlienė šiuo medaliu apdovanota už ilgametį K. Donelaičio atminties ir aplinkos puoselėjimą, K.Donelaičio draugijos Šiaulių skyriaus veiklos, įskaitant išvykų į Tolminkiemį, Lazdynėlius ir kitas Karaliaučiaus krašto atmintinas vietoves bei jose vykusių talkų ir kitų renginių organizavimą, kultūrinę veiklą ir gerumo akcijas Šiaulių krašte. 
 
Apdovanojimas atminimo medaliu yra skiriamas už:
1. Kristijono Donelaičio asmenybės ir jo kūrybos tyrinėjimą, įamžinimą ir populiarinimą;
2. Lietuvos ir užsienio šalių institucijų, o ypač Lietuvos ir Karaliaučiaus srities bendruomenių, visuomeninių organizacijų bendradarbiavimo kultūros ir švietimo srityje skatinimą ir plėtojimą,
3. Lietuvių kultūros užsienyje tyrinėjimą, įamžinimą, lietuvių kultūrinę ir kūrybinę veiklą;
4. Indėlį plėtojant lietuvių kalbos mokymą(si) užsienyje.
 
Apdovanojimą „Širdings brolau“ sudaro dvi dalys – medalis ir liudijimas. Medalis gali būti skiriamas juridiniams ir fiziniams asmenims, t.y. Lietuvos ir užsienio piliečiams, piliečių bendruomenėms, visuomeninėms organizacijoms, mokslo, mokymo, kultūros ir švietimo institucijoms ir kitiems asmenims, atitinkantiems skyrimo kriterijus.
Kviečiame valstybines ir savivaldos institucijas, visuomenines organizacijas, asociacijas ir viešąsias įstaigas, mokslo, mokymo, kultūros institucijas, gyventojų bendruomenes, labdaros bei paramos organizacijas iki lapkričio 15-osios imtinai siūlyti kandidatus apdovanoti šiuo medaliu.
 
Siūlymus komisijai dėl kandidatų prašome elektroniniu paštu draugija@donelaitis.info pateikti kartu su šiais dokumentais:
1. Pasiūlymą teikiančios įstaigos rekomendacija;
2. Kandidato gyvenimo ir veiklos trumpas aprašymas;
3. Kita apdovanojimui gauti reikšminga medžiaga.
Apdovanojimai bus įteikti Vilniuje minint Mažosios Lietuvos Tautinės Tarybos (Tilžės) Akto pasirašymo (1918 m. lapkričio 30 d.) metines. 
 
 
 
 
 

 

 

Sprendimas: www.arius.lt