Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

Knygos apie K.Donelaitį sutiktuvės Marijampolėje ir Punske
2017-02-23

2017 m. kovo 9 d. 16 val. Marijampolės kultūros centro M.B.Stankūnienės menų galerijoje (Vilkaviškio g.2) vyks akademiko Domo Kauno knygos „Kristijono Donelaičio atminties paveldas“ sutiktuvės. Dalyvaus knygos autorius D.Kaunas ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto lektorius dr. Tomas Petreikis. Meninę dalį atliks Marijampolės kolegijos kultūros klubo „Aistuva“ studentai, renginio vedėja – Marijampolės K.Donelaičio draugijos vadovė Vida Mickuvienė.

Ši knyga kovo 10-ąją 10 val. (11 val. Lietuvos laiku) bus pristatyta ir mūsų tautiečiams Lenkijoje, Punsko Kovo 11-osios licėjaus salėje (Kovo 11-osios g.16 / Ul. 11 Marca 16). Pristatyme dalyvaus knygos autorius D.Kaunas, lektorius dr. T.Petreikis ir Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkas Gintaras Skamaročius. Meninę programą atliks Punsko Kovo 11-osios licėjaus moksleiviai (mokytoja Birutė Vaičiulienė), choras „Pašešupiai“ (vadovas Jonas Pavilonis, koncertmeisteris Dainius Pavilonis). Renginio vedėja – Kovo 11-osios licėjaus direktorė Irena Marcinkevičienė.

Kviečiame apsilankyti šiuose renginiuose.

Organizatorių - Kristijono Donelaičio draugijos ir Punsko Kovo 11-osios licėjaus informacijaVaizdo informacija apie K.Donelaičiui skirtus renginius - internete
2017-02-22

Kristijono Donelaičio draugijos Šiaulių skyriaus narys Steponas Kubeckas jau daug metų vaizdo kamera įamžina renginius, skirtus K.Donelaičio atminimui, taip pat kitus kultūrinius renginius. Jo kamera yra užfiksavusi ir Lietuvos žemaičių kultūros draugijos veiklą, ir Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos renginius, ir Lietuvai pagražinti draugijos šventes, taip pat daug kitų įdomių renginių, tačiau daugiausia vietos užima būtent K.Donelaičiui skirtų vakarų, popiečių, švenčių įamžinimas. Visus šiuos vaizdo filmus galima rasti internete - Google arba Youtube paieškos sistemoje surinkus Stepono Kubecko pavardę. K.Donelaičiui yra skirta vaizdo medžiaga, kurios numeriai - nuo 1 iki 8, taip pat 25, 91, 122, 123, 127, 151, 155, 156, 190, 191, 204, 235a, 266, 269. 

Pasižiūrėkite, prisiminkite ir pasidžiaukite.

Nuotraukoje - metraštininkas Steponas Kubeckas

DŽ informacijaDar kartą Donelaičio keliu
2017-02-21

Praėjo didysis Didžiojo Poeto jubiliejus, prasidėjo tretieji pojubiliejiniai metai. Darbų, idėjų, siekių atoslūgis? Manau, kad ne. Visi, kam brangi Mažoji Lietuva, Prūsija, jos praeitis, nūdiena ir ateitis, darbuojasi. Mokslininkai, tyrėjai, rašytojai, kraštotyrininkai ir visuomenininkai kantriai ir nuosekliai dirba šio krašto istorijos, kultūros srityje.

Lietuva nuo praėjusių metų lapkričio mėnesio sutiko ir toliau švenčia akademiko profesoriaus Domo Kauno knygos „Kristijono Donelaičio atminties paveldas“ sutiktuves. Tai neįvertinamai reikšmingas darbas – studija, analizuojanti K.Donelaičio publikuotąjį ir nepublikuotąjį (memorialinį) paveldą.

Kalbėdama apie tokį reikšmingą darbą noriu priminti, kad reikalingi visi darbai darbeliai donelaitiados srityje, nes, kaip byloja liaudies išmintis, ir mažas akmenėlis kartais didelį vežimą išverčia, o jeigu tų akmenėlių gausybė, tai ir kalnas sukraunamas.  Tokius mažus akmenėlius šiame meilės ir atminties statinyje krauna ir mūsų Marijampolės Kristijono Donelaičio draugija. Jos atstovai vėl aplankė Donelaičio kelyje (jeigu turime daug reikšmingų kelių: šv. Jokūbo, Gintaro, Šilko ir kt., galime turėti ir Donelaičio kelią – nuo Stalupėnų iki Karaliaučiaus – įdomų ir reikalingą ne tik lietuviams) esančias dvi svarbias vietas: Stalupėnų (Nesterovo) K.Donelaičio biblioteką ir Įsruties (Černiachovsko) pedagoginį institutą. Įvyko du svarbūs susitikimai ir pokalbiai apie būsimus ateities renginius Marijampolėje, į kur maloniai sutiko atvykti ir aktyviai dalyvauti atstovai iš minėtų miestų įstaigų.

Skaitykite plačiau...


Susitikimas su Mažosios Lietuvos fondo ir draugijos pirmininku iš Čikagos
2017-02-17

Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkas Gintaras Skamaročius Kaune susitiko su Jungtinėse Amerikos Valstijose, Čikagoje įkurto Mažosios Lietuvos fondo ir draugijos pirmininku kunigu dr.Valdu Aušra. Įdomaus ir turiningo susitikimo metu svečias iš Čikagos pristatė fondą ir jo veiklą, papasakojo apie tai, kad jau nuo 1996 metų šis fondas remia įvairią lietuvišką veiklą Mažojoje Lietuvoje.

G.Skamaročius sakė, jog labai svarbu šiame krašte remti lietuvišką švietimą, atidaryti bent vieną lietuvišką mokyklą, nes jos poreikis labai jaučiamas. V.Aušra akcentavo, kad jo vadovaujamas fondas remia aktyvių žmonių ir organizacijų veiklą, įvairius projektus. Vadovai sutarė konkrečias priemones derintis tarpusavyje, susiderinant kaip ir kuo fondas ar draugija galėtų padėti vienas kitam.

Skaitykite plačiau...


Lietuvos mokslo premija – už Kristijono Donelaičio tyrimus
2017-02-06

Šiandien, vasario 6-ąją paskelbti Lietuvos mokslo premijų laureatai. Premijos skiriamos kasmet už Lietuvai reikšmingus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus. Lietuvos mokslo premijų komisija pranešė, kad 2016 m. Lietuvos mokslo premija Humanitarinių ir socialinių mokslų srityje už fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų darbus tarp kitų skirta ir Daliai Emilijai Dilytei-Staškevičienei už darbų ciklą „Kristijono Donelaičio tyrimai (2001–2015)“. Jos kandidatūrą premijų komisijai pateikė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

Praėjusią savaitę naujienų portalas „Delfi“ spausdino straipsnį apie šį mokslininkės darbų ciklą. Šį straipsnį galima rasti čia: http://www.delfi.lt/veidai/kultura/k-donelaitis-ko-apie-ji-nezino-lietuviai.d?id=73592330.

DŽ informacija, „Delfi“ nuotraukaKitas lapas Paskutinis lapas


Naujienos 1 - 5 / 154

 

Sprendimas: www.arius.lt