Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

Renginiai, skirti Tilžės akto 100-mečiui paminėti
2018-11-12

Lapkričio 30 dieną sukaks lygiai šimtas metų nuo tada, kai buvo pasirašytas Tilžės aktas - Prūsų lietuvių tautos tarybos 1918 m. lapkričio 30 d. Tilžėje priimta deklaracija, remiantis tautų apsisprendimo teise reikalavusi prijungti Mažąją Lietuvą prie Lietuvos valstybės.

Artėjant šiai sukakčiai, lapkričio 16 dieną 13 val. Lietuvos Respublikos trečiuosiuose Seimo rūmuose įsikūrusiame Europos informacijos biure rengiama konferencija apie šį aktą ir jo svarbą. Konferencijoje dalyvaus ir pranešimus skaitys istorikai, politikai, visuomenės veikėjai. Numatomi šie pranešimai: 1. Mažosios Lietuvos reikalų tarybos (MLRT) pirmininkas Vytautas Šilas – Istorinė Tilžės Akto esmė. 2. Mažosios Lietuvos istorikas dr. Algirdas Matulevičius – Tilžės Aktas – Mažosios Lietuvos nepriklausomybės deklaracija. Ištakos ir realizacija. 3. Mokslotyros istorikas dr. Algimantas Liekis – Mažoji Lietuva ir pirmasis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona. 4. Vydūno draugijos garbės pirmininkas dr. Vaclovas Bagdonavičius – Lietuvininkai Pirmojo pasaulio gaisro pašvaistėje ir jai užgesus. 5. Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkas Gintaras Skamaročius – Mažosios Lietuvos Akto rezultatai ir įpareigojimai.Konferencijos moderatorius – LRS narys Laurynas Kasčiūnas

Klaipėdos etnokultūros centras kviečia klaipėdiečius ir miesto svečius į Tilžės akto 100-mečio minėjimą, kuris rengiamas lapkričio 20 d. 18.30 val. Klaipėdos koncertų salėje (Šaulių g. 36). Čia bus parodytos teatralizuotos folkloro programos „Lietuvininkai“ (Kuršių ainiai) ir „Ernstas Vilhelmas Berbomas” (Alka), renginyje taip pat dalyvausianti Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto doc. dr. Silva Pocytė primins apie Mažosios (Prūsijos) ir Didžiosios Lietuvos lietuvių kultūrinio bendravimo aspektus iki ir po Pirmojo pasaulinio karo, apie Mažosios (Prūsijos) Lietuvos, Klaipėdos krašto praeities pažinimo svarbą šiandieninėje Lietuvoje.

Lapkričio 30 dieną 16 val. Tilžės akto pasirašymo šimtmetis bus paminėtas renginiu Vilniuje, karininkų ramovės IV salėje  čia bus skaitomi pranešimai, bus įteikiami K.Donelaičio medaliai „Širdings brolau...“.koncertuos  liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai“ ir Balio Dvariono muzikos mokyklos atlikėjai. Vakarą ves kultūrologė Birutė Kurgonienė. 

Tą pačią lapkričio 30 dieną 12 valandą ši sukaktis bus paminėta ir Pagėgiuose. Norėdami įprasminti šią svarbią datą Pagėgių krašto aktyvioji bendruomenė, padedama Amerikoje gyvenančių lietuvių ir Lietuvos šaulių sąjungos Lietuvoje ir išeivijoje narių įamžins Lietuvos savanorio, Vyčio Kryžiaus kavalieriaus, kovojusio už lietuvybę ir Lietuvos suvienijimą, Pagėgių žemės sūnaus Jono Šimkaus ir savanorio iš Panemunės miestelio Jurgio Civinsko atminimą.

Pagėgių kultūros centre 13 val. 30 min. prasidės konferencija „Tilžės akto 100-mečio šviesoje“, kurioje pranešimus skaitys dr. Algirdas Matulevičius, dr. Milda Janiūnaitė, Martyno Jankaus muziejaus direktorė Liudvika Burzdžiuvienė, Vlado Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas Lietuvos šaulių sąjungos atstovas Stasys Ignatavičius, Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės pirmininkas Sigitas Šamborskis ir kiti. Čia koncertuos Lietuvos Jūrų laivyno pučiamųjų orkestras (vadovas Egidijus Miknius), poetinę inscenizaciją, skirtą Vydūnui atliks aktorius Petras Venclovas ir etnologė Daiva Šeškauskaitė, koncertuos Karaliaučiaus krašto lietuvių folkloro ansambliai, kaimo kapelos.

 

www.donelaitis.info informacija

 Mūsų Meka – Donelaičio žemė?
2018-11-12

Ar taip galėtume pasakyti, atsakydami į klausimą, kodėl mes vis einame Poeto keliu? Ne tik nuo jubiliejaus iki jubiliejaus, bet štai nuo 2010-ųjų metų marijampoliečiai metai po metų organizuoja išvykas, talkas, konkursus, parodas, konferencijas, skaitymus. 
 
Nesiimsiu analizuoti ir skaičiuoti visų išvardytų priemonių, o ir tikslas trumpo būsimo renginio anonso yra kitas: pristatyti ir pakviesti  atvykti į konferenciją – Skaitymus, kur pranešimus skaitys iškilios Lietuvos asmenybės, meninę programą atliks žinomi ir mylimi atlikėjai, kur savo patirtimi dalinsis Poeto žemėje dirbantys entuziastai. Bet vieną skaičių norėtųsi paminėti: įvairiose šalies konferencijose perskaityta per 15 pranešimų, pristatančių Marijampolės Kristijono Donelaičio draugijos veiklą, o mūsų organizuotose konferencijose skaitė pranešimus iki 30  mokslininkų, kultūros ir visuomenės veikėjų, mokytojų ir studentų. Pabaigti anonsą norėčiau mokslininko dr. Algirdo Matulevičiaus, Mažosios Lietuvos mylėtojo ir šio krašto enciklopedisto, žodžiais: Žydams švenčiausioji vieta yra Jeruzalė, arabams – Meka, mums, lietuviams, – Donelaičio žemė, ne tik Tolminkiemis, bet ir visa Mažoji Lietuva. 
 
Dėkodama pagrindiniams mūsų rėmėjams, Marijampolės savivaldybei, kviečiu: šiais mūsų miesto, kultūros sostinės metais, susitikime čia – Skaitymuose, skirtuose mūsų kultūrai ir menui.
 
Vida Mickuvienė, 
Marijampolės Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkė
Skaitykite plačiau...


"Šimtus jau metus..."
2018-11-05

Organizatoriai kviečia į renginį "Šimtus jau metus...", skirtą paminėti Reformacijos dienai ir Karaliaučiaus universiteto lietuvių kalbos seminaro 300-osioms metinėms. Trečiasis šių metų „Donelaičio žemės“ numeris – pakeliui pas skaitytojus
2018-10-04

Jau šiomis dienomis skaitytojus pasieks naujas, trečiasis šių metų "Donelaičio žemės" žurnalo numeris. Jame rašoma apie neseniai vykusią surengtą Marijampolės K.Donelaičio draugijos susirinkimą, kuriame 85-mečio proga buvo pasveikintas šios draugijos įkūrimo iniciatorius, daug ekskursijų į Karaliaučiaus kraštą lydėjęs marijampolietis inžinierius Vytautas Gaulia, taip pat kalbėta apie nuveiktus darbus ir artimiausius planus.

Skaitytojai naujajame numeryje ras pasakojimą apie vasarą surengtą Karaliaučiaus krašto vaikų šventę „Mes – Lietuvos vaikai“, vykusią Kauno karininkų ramovėje. Dar vienas įdomus vasarą vykęs renginys – jau penktoji Karaliaučiaus krašto lietuvių vaikų kūrybinė stovykla „Palikimas“, vykusi Šventojoje. Jos metu buvo kuriamas filmas apie Vydūną – apie tai taip pat rašoma žurnale.

Čia taip pat rasite pokalbį su du dešimtmečius lietuvių kalbos Karaliaučiaus krašte vaikus mokiusia mokytoja Emilija Algaude Bukontiene, kuri pernai buvo apdovanota K.Donelaičio medaliu „Širdings brolau“... Rašoma ir apie Klaipėdoje vykusias iškilmes, kurių metu atidengta atminimo lenta žymiam mažosios Lietuvos veikėjui dr. Valteriui Didžiui.

Apie Mažosios Lietuvos (Tilžės) aktą ir jo svarbą, minint šio dokumento pasirašymo 100-ąsias metines rašo istorikas Vytautas Matulevičius. Žurnale taip pat prisimenamas ir dar viena šviesi asmenybė – spaustuvininkas, publicistas, vienas „Aušros“ leidėjų Martynas Jankus, kurio 160-osios gimimo metinės minimos šiais metais.  

Kadangi 2018-ieji Lietuvos Seimo yra paskelbti Vydūno metais, žurnale kaip ir anksčiau bus skirta dėmesio šiai asmenybei. Be jau minėtos stovyklos „Palikimas V“, kurioje kurtas animacinis filmas apie Vydūną, dar rašoma apie Punske Žolinių išvakarėse surengtą fotomenininkės Lilijos Valatkienės fotografijų parodą „Vydūnas – žinomas, bet nepažintas“, taip pat baigiamas spausdinti etnologo Aleksandro Žarskaus pranešimas apie Vydūną  „Spindulys esu tos begalinės šviesos“...

Skaitykite plačiau...


Kviečiame į parodos atidarymą
2018-10-02

Spalio 19 d., penktadienį, 16 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje bus atidaroma tarptautinė paroda „Kalbos ir literatūros keliais“, kurią parengė Karaliaučiaus (Kaliningrado) srities istorijos ir meno muziejus, Literatūrinis Jankos Kupalos muziejus (Minskas), A. Mickevičiaus literatūros muziejus (Varšuva), Memorialinių muziejų susivienijimas (Ryga), Literatūrinis A. Puškino muziejus (Vilnius) ir Maironio lietuvių literatūros muziejus (Kaunas).

Per šios parodos atidarymą bus paminėtas ir klasiko Maironio gimtadienis – 156-osios metinės. Renginyje dalyvaus aktorius Petras Venslovas, kanklininkė Jurga Senkutė.

 

Kviečiame apsilankyti.Kitas lapas Paskutinis lapas


Naujienos 1 - 5 / 216

 

Sprendimas: www.arius.lt