Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

Išleistas naujas - 25 žurnalas „Rambynas“
2024-06-27

Pagėgių krašto draugija „Sandūra“ kviečia skaityti naujausią - 25-ą žurnalo-almanacho „Rambynas“ numerį.

Šiais metais žurnalas leidžiamas įgyvendinant projektą "Rambynas-Mažosios Lietuvos etnoregiono savitumo išsaugojimui-2024". Per istorinės atminties, tradicijų ir aktualijų sklaidą projektu siekiama ugdyti Mažosios Lietuvos regiono gyventojų etnokultūrinį tapatumą, bendruomeniškumą, toleranciją.

Projektu siekiama konsoliduoti Mažosios Lietuvos mylėtojus ir savo identiteto tebeieškančią vietos bendruomenę, prisidės prie šio regiono išskirtinumo sklaidos, jo paveldo, kaip bendros ES vertybės, puoselėjimo.

Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo Fondas. Žurnalą galima skaityti paspaudus čia .

Skaitykite plačiau...


Kviečiame skaityti laikraščius ir žurnalus "Donelaičio žemė"
2024-02-21

Mieli mūsų skaitytojai, bičiuliai!

Šioje mūsų svetainėje, skyrelyje "Leidiniai" galima paskaityti nuo 1992 metų leistus pačius pirmuosius laikraščius bei nuo 2016 m. leistus žurnalus "Donelaičio žemė". Naujausias žurnalo 245 numeris jau pasiekęs jo prenumeratorius, Kristijono Donelaičio draugijos skyrius Marijampolėje, Klaipėdoje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Vilniuje. Jis pasiekęs ir Mažosios Lietuvos reikalų tarybą Vilniuje bei jos skyrių Klaipėdoje, Vydūno draugiją Vilniuje bei kitus mūsų partnerius, draugus, bičiulius.

Tiems, kam sudėtingiau apsilankyti paminėtų organizacijų skyriuose (prašome kreiptis į jų vadovus ir žurnalą pasiimti nemokamai), kviečiame žurnalus prenumeruoti į namus, įstaigas arba skaityti mūsų svetainėje. Naujausias žurnalas - http://www.donelaitis.info/file/Dzeme245intr.pdf .

Į skyrelį "Leidiniai" po truputį, po keletą numerių kelsime pačių seniausių mūsų laikraščių skenuotų kopijų - kviečiame skaityti ir juos.

Žurnalo prenumeratos kaina yra tik 2,24 eurai numeris, o metams 8,96 eurai, bet mūsų žurnalo leidybai tai svarbi parama. Kviečiame prenumeruoti žurnalą 2024 metams - https://www.prenumeruok.lt/NewSubscription.aspx (šioje sistemoje reikės rinktis leidinį "Donelaičio žemė", vėliau tęsti kitus sistemos pasiūlymus: pasirinkimus, paspaudimus, apmokėjimą, ...).

pagarbiai

Gintaras Skamaročius

Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkas



Klaipėdos krašto dienos minėjimas Vilniuje ir pokalbis su jo iniciatoriumi
2024-01-23

Sausio 15-oji – Klaipėdos krašto diena: į Klaipėdą įžengę ir vietoje buvę sukilėliai 1923 m. sausio 15 d. po pietų privertė pasiduoti Antantės atstovės - Prancūzijos karinę įgulą. Šitaip nebeliko formalių kliūčių šiaurinę Mažosios Lietuvos dalį – Klaipėdos kraštą, Versalio taikos sutartimi dar 1919 m. birželio 28 d. atskirtą nuo okupacinės Vokietijos, priglausti prie Lietuvos Respublikos, vykdant 1918 m. lapkričio 30 d. Tilžėje paskelbtą Mažosios Lietuvos Tautinės tarybos valią - atsiskirti nuo Vokietijos.

Lietuvos Respublikos Seimas sausio 15-ąją atmintina Klaipėdos krašto diena paskelbė 2006 m. liepos 19 d. Nuo tol ši data švenčiama visoje Lietuvoje bei išeivijoje.

Gausūs minėjimo renginiai vyksta Klaipėdoje, Šilutėje ir kitose Mažosios Lietuvos, Klaipėdos krašto vietovėse. Šiemet visuomenininkų iniciatyva Klaipėdos krašto dienos minėjimai viešose erdvėse taipogi surengti Kaune ir Vilniuje.

Skaitykite plačiau...


Poetui, gamtos ir šilelių puoselėtojui, vyskupui Antanui Baranauskui – 189
2024-01-19

Sausio 17 d., Seinuose, kartu su  Vysk. Antano Baranausko fondo “Lietuvių namai” tarybos pirmininke Jolanta Janušonyte, fondo tarybos nariais, valdybos pirmininke Danute Valukonyte, valdybos biuro (administracijos) direktore Onute Nevuliene, kultūros skyriaus vadove Dalia Astrauskiene, kitais darbuotojais bei šio fondo įsteigtos Seinų lietuvių “Žiburio” mokyklos direktoriumi Algirdu Vaicekausku bei moksleiviais, S. Dariaus ir S. Girėno mokyklos Punske direktoriumi Jonu Vydra, žurnalo “Aušra” redaktore Irena Gasperavičiūte ir kitais seiniškiais bei punskiečiais pagerbėme Antano Baranausko atminimą (gimęs 1835 m. sausio 17 d.) prie jam skirto paminklo Seinuose.

Antano Baranausko asmenybę, paminklo istoriją trumpai sveikinimo žodžiu priminė žurnalo “Aušra” redaktorė Irena Gasperavičiūtė.

"Paminklai pastatomi ne tik tam, kad jie stovėtų, bet ir tam, kad galėtume prie jų susirinkti, prisiminti bei pagerbti mūsų Tautą ir Valstybę kūrusius, vardant mūsų ateities dirbusius. Statomi ir tam, kad jaunąjai kartai neštume žinią, kas mūsų nuomone nusipelnė padėkų ir pagerbimo bei jų siekių gynimo ir tęsimo. Šis paminklas - tai ir dalelė mūsų pačių, mūsų kaip lietuvių įvaizdis miesto gyventojų ir svečių akyse, todėl tinkamomis progomis padėkime gėlių, uždėkime žvakutes, eidami pro šoną - sustokime ir patikrinkime aplinką. Jeigu reikia, ją tvarkykime" - tai mano sveikinimo žodžiai.

Skaitykite plačiau...


Pokalbis su A. Kairiu apie lietuvių švietimą ir kultūrą Karaliaučiaus krašte. Buvo ir ... beveik nėra
2023-12-31

Alfonsas Kairys, daug metų dirbo Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Užsienio lietuvių poskyrio vedėju. Kalbėjomės su juo apie lietuvių švietimą ir kultūrinių poreikių tenkinimą Karaliaučiaus krašte, priežastis kodėl nebuvo įsteigta nei viena Lietuviška mokykla šiame krašte, kaip turėtų elgtis suvaržyti mūsų kultūrininkai su kaimynų kultūrininkais, ypač nevyriausybininkai, tuo metu kai abejų šalių verslo ir panašios įmonės turi galimybę tenkinti savo poreikius, bendradarbiauja net ir karo Ukrainoje bei kitų konfliktų metu.

Siūlome išklausyti pokalbį su Alfonsu Kairiu, o taip pat susipažinti su žemiau pateikiamu jo paties straipsniu "Buvo ... ir beveik nebėra".

Skaitykite plačiau...


Kitas lapas Paskutinis lapas


Naujienos 1 - 5 / 445

 

Sprendimas: www.arius.lt