Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

Surengta tradicinė išvyka į Tolminkiemį
2012-05-29

Paskutinį gegužės sekmadienį vėl surengta tradicinė išvyka į Karaliaučiaus kraštą, Tolminkiemį, skirta pagerbti didįjį Lietuvos klasiką Kristijoną Donelaitį. Tokios išvykos pačioje pavasario pabaigoje rengiamos jau kelis dešimtmečius, ir jose visada dalyvauja Sūduvos krašto atstovai.
 
Šiemet į Tolminkiemį ir kitas su K.Donelaičiu susijusias vietas keliavo Marijampolės ir Vilkaviškio mokyklų moksleiviai bei mokytojai, K.Donelaičio draugijos skyriaus nariai, kartu važiavo ir Nemuno euroregiono Marijampolės biuro atstovas – viso per 30 žmonių. K.Donelaičio muziejų taip pat aplankė maždaug 70 svečių iš Šiaulių ir Panevėžio, atvyko ir nemažai vietos lietuvių kolektyvų narių – moksleivių bei mokytojų.
 
Tradiciškai tokie susitikimai prasideda talka, kurios metu tvarkoma muziejaus aplinka, pjaunama žolė, raunamos piktžolės. Muziejaus sode pirmą kartą buvo pasodinti keturi medeliai, atvežti iš Lietuvos. Atvykusieji apžiūrėjo ekspoziciją, prie K.Donelaičio kapo muziejaus kriptoje uždegė žvakes ir padėjo gėlių. Didžioji dalis Sūduvos moksleivių čia lankėsi pirmą kartą ir viskas jiems buvo labai įdomu. Tiesa, šįkart jiems nepavyko pakilti į bažnyčios bokštą, nes dėl avarinės būklės jis uždarytas.
 
Po talkos visi rinkosi bažnyčioje, kur skambėjo K.Donelaičio ir kitų poetų eilės, dainuojamoji poezija, lietuvių liaudies dainos. Renginio dalyvius sveikino ir atminimo dovanėlėmis apdovanojo Lietuvos generalinio konsulato Karaliaučiuje kultūros atašė Romanas Senapėdis, apie projektą „K.Donelaičio Lietuva“ papasakojo jo koordinatorė, Vilkaviškio rajono Keturvalakių pagrindinės mokyklos mokytoja Virginija Tabarienė. Įgyvendindami šį projektą, moksleiviai rengia piešinių, fotografijų parodas K.Donelaičio kūrybos motyvais, organizuojamos viktorinos, filmuotos medžiagos pristatymai, tarminės leksikos rinkimas.
 
Po šventės Tolminkiemyje visi pasuko link Gumbinės, kur viename iš miesto skverų prieš kelerius metus buvo pastatytas paminklas K.Donelaičiui. Ši vieta gražiai prižiūrima ir puošia visą miestą, čia visi renginio dalyviai nusifotografavo. Kitas kelionės taškas – gimtasis K.Donelaičio Lazdynėlių kaimas, kur pastatytas paminklas „Metų“ autoriui ir auga jo atminimui pasodintas ąžuolynas. Čia renginio dalyviai pasivaikščiojo, uždegė žvakeles, padėjo gėlių.
 
Vis labiau artėja 2014-ieji metai, kai sausio 1-ąją bus minimos 300-osios K.Donelaičio gimimo metinės. Ta proga yra numatyta organizuoti daug įvairių renginių. K.Donelaičio draugijos nariai, kiti entuziastai planuoja nelaukdami kitų metų gegužės sugrįžti į šį kraštą bent porai-trejetui  dienų, surengti talką Lazdynėliuose ir sutvarkyti aplinką, daugiau laiko paskirti K.Donelaičiui.
 
 


Paaiškėjo konkurso rezultatai
2012-05-17

Kristijono Donelaičio draugijos Marijampolės skyrius organizavo rašto darbų, skirtų didžiojo lietuvių poeto 300-ųjų gimimo metinių minėjimui, konkursą „Rašome Donelaičiui".  Laukiami buvo visi: moksleiviai, studentai ir vyresni, norintys  išbandyti jėgas, atskleisti kūrybinius sugebėjimus bei parodyti meilę ir pagarbą lietuviško poetinio  žodžio pradininkui.
Konkurso finalas vyko gegužės 4-ąją, prieš tradicinę Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną.
Konkurse iš viso dalyvavo 33 autoriai, pateikę autorinius darbelius, buvo ir trys kolektyviniai darbai, daugiausia -- scenarijai. Trys darbai buvo parašyti vyresnio amžiaus kūrėjų. Moksleivius konsultavo 11 mokytojų. Džiugu, kad savo kūrybinius darbus atsiuntė ir 4 mokytojos.
Finalinė konkurso šventė surengta Taukaičiuose, klojimo teatre „Gegnė“. Gražią ir saulėtą dieną šventę pradėjo „Vilgos“ šokėjos (vadovė Virginija Sagulina), labai simbolišku šokiu „Šešupėlė“ pakviesdamos renginio dalyvius rimtam pokalbiui.
Liuteroniškas giesmes giedojo ir jų mokė kunigas Vaidas Klesevičius.
Šio renginio globėjai buvo Marijampolės savivaldybės švietimo ir kultūros skyrius, VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuras, labdaros ir paramos fondas „Sūduvos ateitis“.
Renginio dalyviai pasodino 8 medelius, kuriuos padovanojo Marijampolės miškų urėdija. Savo ąžuoliuką pasodino ir renginio svečiai -- jaunieji Motiejaus Valančiaus blaivybės draugijos nariai.

„Sūduvos gido“ inf.

Nuotraukose – renginio akimirka
 Jau saulelė atkopia, darbų daugėja, veikla plečiasi...
2012-03-21

Vasario 28-ąją į pirmąjį šiemet susitikimą rinkosi Kristijono Donelaičio draugijos Marijampolės skyriaus nariai. Aptarti ir draugijos einamieji reikalai, ir plačiajai visuomenei skirti renginiai. Marijampolės kolegijos dėstytoja Valė Sorakaitė pasidalijo įspūdžiais iš Karaliaučiuje vykusios konferencijos „Kristijono Donelaičio kūryba ir jo dvasinis pasaulis“, skirtos to krašto rusų kalbos mokytojams. Dėstytoja, konferencijoje skaičiusi pranešimą, akcentavo, jog šis renginys, organizuotas Kaliningrado srities Švietimo plėtotės instituto Humanitarinių mokslų katedros, Kaliningrado srities lietuvių kalbos mokytojų asociacijos (pirmininkas Aleksas Bartnikas) bei Kaliningrado srities rašytojų sąjungos (pirmininkas poetas Borisas Bartfeldas) sulaukė didžiulio susidomėjimo ir labai palankaus to krašto valstybinių institucijų vertinimo.


Kadangi pasiruošimas K.Donelaičio jubiliejui įgauna tarptautinį susidomėjimą, labai svarbu ir čia, Lietuvoje, skatinti žmonių aktyvumą. Kristijono Donelaičio draugijos Marijampolės skyrius, Marijampolės savivaldybės švietimo skyrius ir VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuras kviečia visus norinčius dalyvauti rašto darbų, skirtų didžiojo lietuvių poeto 300-ųjų gimimo metinių minėjimui, konkurse „Rašome Donelaičiui“. Darbus prašoma pateikti iki balandžio 26 d. šiuo el.pašto adresu - vidamickus@yahoo.com . Konkurso finalas vyks  gegužės 4 d. Tautkaičių klojimo teatre „Gegnė“, minint Spaudos atgavimo šventę. Laukiama visų - moksleivių, studentų, senjorų, literatų klubo narių ir visų rašančiųjų, norinčių išbandyti jėgas, atskleisti kūrybinius sugebėjimus bei parodyti meilę ir pagarbą lietuviško poetinio žodžio pradininkui. Vertingi ir geriausi kūriniai bus spausdinami Poetui skirtame leidinyje.


Susitikime taip pat aptarti ir tolimesni projektai bei darbai. Tikimasi į Marijampolę parvežti parodą apie Kristijoną Donelaitį, kuri šiuo metu eksponuojama Seime, taip pat kalbėta apie galimybes paremti „Metų“ vertimo į rusų kalbą leidimą. Draugijos nariai nutarė inicijuoti koplytstulpio ar paminklo K.Donelaičiui pastatymą Marijampolėje. Darbai laukia tikrai dideli, o laiko iki 2014-ųjų sausio 1 d. - poeto gimtadienio jubiliejaus – palyginti nedaug. Aktyvių marijampoliečių parama labai pasitarnautų, taigi jie mielai kviečiami į šią veiklą įsijungti. Gegužės 26-ąją Tolminkiemyje vyks jau tradicine tampanti „Poezijos pavasario“ šventė, į kurią draugijos nariai organizuoja išvyką ir kviečia norinčius joje dalyvauti iki kovo 15 d. registruotis aukščiau nurodytu elektroniniu paštu.


Aldona KALINAUSKIENĖ
 Konkursas "Rašome Donelaičiui"
2012-02-09

K.Donelaičio draugijos Marijampolės skyrius kviečia dalyvauti rašto darbų, skirtų didžiojo lietuvių poeto 300-ųjų gimimo metinių minėjimui, konkurse Rašome Donelaičiui.  Darbus pateikti prašome iki 2012 m. balandžio mėn. 26 d. Konkurso finalas vyks minint Spaudos atgavimo šventę – gegužės 04 d. Laukiame visų: moksleivių, studentų ir vyresniųjų, norinčių  išbandyti jėgas, atskleisti kūrybinius sugebėjimus bei parodyti meilę ir pagarbą lietuviško poetinio  žodžio pradininkui.
 
 „RAŠOME DONELAIČIUI...”


Organizatoriai
 Kristijono Donelaičio draugijos Marijampolės skyrius
Marijampolės savivaldybės švietimo skyrius
VšĮ  Nemuno euroregiono Marijampolės biuras


NUOSTATAI


I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
 
•  Atskleisti K.Donelaičio, dvasininko ir poeto, skelbtą begalinę meilę lietuviškam žodžiui, savo krašto žmonėms;
•  Priartinti poetą ir jo epochą, skatinti konkurso dalyvius ieškoti, atrasti ir išsakyti savitą požiūrį į Donelaičio kūrybą ir jo laikotarpį;
•  Sudominti moksleivius, studentus,  plačiąją visuomenę  iškilaus lietuvių poeto asmenybe, jo  kūrybiniu, dvasiniu palikimu;
• Skatinti norą pažinti, norą atpažinti, norą girdėti  poetą, teigusį ir įprasminusį gyvenimo  džiaugsmo filosofiją;
• Skatinti konkurso dalyvių kūrybinius polinkius ir gebėjimus, ugdyti filologinę kultūrą kartu gaivinant ir puoselėjant gimtosios kultūros tradicijas, jų istorinį tęstinumą;
• Padėti  suvokti lietuvybės svarbą  mūsų gyvenime ir kiekvieno atsakomybę už savo kultūros palikimo išsaugojimą;
•  Ugdyti dvasiškasias vertybes, dorovinį, estetinį ir kultūrinį sąmoningumą.

II. DALYVIAI

• Konkurso dalyvių amžius neribojamas.
• Dalyviai bus vertinami pagal  grupes:
I grupė – 5 – 7 klasių moksleiviai;
II grupė – 8 – 10 klasių moksleiviai;
III grupė -  11 – 12 klasių moksleiviai;
IV grupė – suaugusieji.

III.  DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS

1.  Konkursui pateikiami darbai iš šių sričių:
• proza ir drama,
• poezija,
•  literatūriniai rašiniai,
•  publicistika ir esė,
•  tautosaka,
•  renginių scenarijai.  
2. Darbai bus vertinami atsižvelgiant į jų savarankiškumą, kūrybiškumą, originalumą, meniškumą, moksliškumą, kalbos ir rašto kultūrą, samprotavimų bei interpretacijų brandumą, tiriamuosius rezultatus.
3. Registruotis prašome nurodant:
• dalyvaujančiojo vardą, pavardę (moksleivio, studento klasę, grupę, mokyklą), adresą, telefoną, el. paštą,
• konsultavusio pedagogo vardą, pavardę,
• kolektyviniuose darbuose nurodomi visų autorių vardai, pavardės ( ir klasės).
 4.  Darbų apimtis neribojama; smulkesniųjų žanrų darbų pateikiama po keletą:  vaizdelių ar  
    miniatiūrų 5 - 10; eilėraščių iki 10 (kiekvienas spausdinamas atskirame lape).
5. Tekstas rašomas:
• ant balto neliniuoto popieriaus A4 formato lapuose Times New Roman 12 pt            
             šriftu ir 1,5 intervalu tarp eilučių.
• antraštiniame puslapyje autoriaus pavardė ir darbo  pavadinimas rašomas Times New Roman 14 pt šriftu, pavadinimas paryškinamas.
• teksto puslapyje iš kraštų paliekamos tuščios paraštės: kairėje pusėje – 30 mm, dešinėje – 10 mm, viršuje – 20 mm, apačioje – 20 mm. Naudojamos lietuviškos kabutės („ … “).
• Teksto lapai numeruojami ištisai, pradedant antraštiniu (antraštinio lapo numeris nerašomas) ir baigiant priedais. Puslapio numeris rašomas teksto apačioje tuščios paraštės dešinėje pusėje arabiškais skaitmenimis, nededant nei taško, nei brūkšnelių.

IV. VERTINIMAS
 
1. Prašome darbus atsiųsti iki 2012 m. balandžio  mėn. 26 d.
2. Per Spaudos atgavimo dieną, gegužės 04 d. vyks finalinis konkurso  turas; bus išrinkta po tris geriausius darbus iš kiekvienos grupės.
     Vertinimo komisija:
• Konkurso darbus vertins organizatorių sudaryta komisija;
• Komisiją sudarys rašytojai bei poetai, Marijampolės kolegijos lektoriai, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, švietimo bei kultūros darbuotojai.

V.   VIETA IR LAIKAS

1. Pasirengimas konkursui vyks nuo 2012 m. vasario mėn. 01 d. iki 2012 m. balandžio mėn. 26 d.
2. Finalinis rašto darbų konkursas vyks  2012 m. gegužės 04 d.

VI. REGISTRACIJA

          Duomenis apie dalyvavimą finaliniame ture  ir darbus prašome pateikti iki 2012 m. balandžio 
           mėn. 26 d. šiuo el.pašto adresu -   vidamickus@yahoo.com 

VII. KONKURSO FINANSAVIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

• Konkursą finansuoja K.Donelaičio draugija, Marijampolės savivaldybės administracija, VšĮ  Nemuno euroregiono Marijampolės biuras.
• Padėkos raštus steigia K.Donelaičio draugija, visuomeninės organizacijos, Konkurso rėmėjai.
• Vertingi kūriniai, atrinkti redakcinės komisijos bus spausdinami Poetui skirtame regiono leidinyje bei svetainėje www.donelaitis.info .

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pastaba: Konkurso finalinio renginio tiksli vieta ir valanda bus nurodyta vėliau.

Informaciją teikia: K.Donelaičio draugijos Marijampolės skyrius
   El. paštas: vidamickus@yahoo.com
   Tel.: 8-343-98917  mob. 8-656-19882
IX. PROJEKTO PARTNERIAI

• Marijampolės kolegijos ESDF  Humanitarinių mokslų katedra;
• VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuras;
• Marijampolės savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamentas;
• Labdaros ir paramos fondas Sūduvos ateitis;
• Asociacija Sūduvos kultūros fondas;
• Marijampolės P.Kriaučiūno viešoji biblioteka.
• Interneto tinklapis Sūduvos gidas


 Naujausias "Donelaičio žemės" numeris
2011-09-07

 

Naujausią (2011 m. spalio -- gruodžio) leidinio "Donelaičio žemė" numerį galite skaityti čia

 Pirmas lapas Ankstesnis lapas


Naujienos 441 - 445 / 445

 

Sprendimas: www.arius.lt