Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

Ar Marijampolėje stovės paminklas K.Donelaičiui?
2012-11-28

Lapkričio 19-ąją į paskutinį šiais metais susitikimą rinkosi Kristijono Donelaičio draugijos Marijampolės skyriaus nariai. Buvo aptarta šių metų veikla ir suplanuoti darbai ateinantiems 2013-iesiems – paskutiniams pasiruošiamiesiems metams, nes 2014 m. sausio 1 d. Lietuva, Karaliaučiaus kraštas ir viso pasaulio lietuviai minės poeto gimimo 300 metų jubiliejų ir patys reikšmingiausi renginiai Tolminkiemyje bei Lietuvoje vyks būtent 2014 –aisiais metais.

Nors dar Lietuvoje be tradicinių išvykų į pavasarines talkas Tolminkiemyje mažai kas vyksta, išskyrus profesionaliųjų menininkų ar leidybinius darbus, tačiau Sūduvos kraštas jau pajudėjęs. Tai rodo renginiai Marijampolėje ir Keturvalakiuose. Norime priminti skaitytojams, kad Keturvalakių pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojos jau nuo pernai vykdo projektą Donelaičio Lietuva, o K.Donelaičio draugijos Marijampolės skyrius suorganizavo tokius renginius: 2010 m. konferenciją Marijampolės kolegijoje, kurios viena sričių buvo tema K.Donelaitis istorijoje ir dabartyje; 2011 m. suorganizuotas meninio skaitymo konkursas, kuriame dalyvavo Marijampolės savivaldybės skaitovai ir Punsko Dariaus ir Girėno gimnazijos atstovai; 2012 m. vyko kūrybinių darbų konkursas Rašome Donelaičiui, kuriame dalyvavo ir atstovų iš Karaliaučiaus krašto. Šis rašto darbų konkursas dar nesibaigė, jis vyks iki 2013 m. gegužės 1 dienos. Kūrybą reiktų  siųsti el. pašto adresu vidamickus@yahoo.com. Geriausi kūriniai pateks į jubiliejui skirtą knygą, kuri, planuojama, bus iliustruota nuotraukomis, piešinių reprodukcijomis.
 
Draugijos nariai aptarė ateinančiųjų bei jubiliejinių metų renginius sujungdami viską į Poetui skirtų darbų ciklą. 2013 metų pabaigoje miesto visuomenei bus parodytas spektaklis „Giesmė“, pagal A. Drilingos romaną Jau saulelė, kuriam scenarijų parašė Virginija Samuolienė. Taip pat ketinama surengti dviejų dienų [su išvyka į Vištyčio apylinkes] „Donelaičio skaitymus“, pasikviečiant įdomius lektorius ir skaitovus. Draugijos pirmininkė Vida Mickuvienė informavo susirinkimo dalyvius apie jos ir G. Skamaročiaus pokalbį su miesto meru V.Braziu dėl paminklo K.Donelaičiui pastatymo atminimo alėjoje prie Rygiškių Jono gimnazijos ar kitoje tam tinkamoje vietoje. Šia tema buvo išklausytos ir privačios iniciatyvos, taigi netolima ateitis parodys, ar Marijampolę papuoš dar vienas atmintinas kūrinys. Į darbų ciklą labai puikiai įsiterptų ir kūrybinių darbuotojų pleneras Tolminkiemyje.
 
Draugijos nariai išsakė savo mintis apie jubiliejiniams metams skirtų renginių sklaidą, apie gerų idėjų, skirtų K.Donelaičio vardo populiarinimui, viešinimą, aptartos jų finansavimo galimybės. Laukiama bet kokia asmeninė marijampoliečių ir visos Sūduvos (Suvalkijos) gyventojų pagalba, nes esame kraštas, arčiausias Donelaičio gimtinei.
Aldona Kalinauskienė, Suvalkiečio techninė redaktorė

                                                                                                                      Vida Mickuvienė, Marijampolės skyriaus pirmininkė

     B.Kurtinaitienės nuotr.                                     Gumbinėje pagerbtas K.Donelaičio atminimas
2012-09-27

Kaliningrado srities mieste Guseve (Gumbinė) rugsėjo 25 dieną tradiciškai pagerbtas lietuvių grožinės literatūros pradininko Kristijono Donelaičio atminimas.

Ceremonija kasmet vyksta prie paminklo K. Donelaičiui, kuris Guseve buvo atidengtas prieš aštuonerius metus.

Lietuvos generalinis konsulas Kaliningrade Vaclavas Stankevičius pažymėjo, jog Gusevo savivaldybės nuosekliai tęsiama istorinės atminties puoselėjimo tradicija padeda geriau pažinti abiejų valstybių kultūrą, skatina tarpusavio supratimą ir pagarbą.

Šiais metais, rengiantis artėjančioms poeto 300-osioms gimimo metinėms, sutvarkyta netoli Gusevo esančioje K. Donelaičio gimtinėje Lazdynėliuose 1992-aisiais pastatyto paminklinio akmens aplinka. Išasfaltuotas keliukas, vedantis prie atminimo ženklo, padidinta ir trinkelėmis išgrįsta aikštelė. Lėšų aplinkos tvarkymo darbams skyrė Lietuvos užsienio reikalų ministerija ir Kaliningrado srityje dirbantys Lietuvos verslininkai.

Guseve taip pat atidaryta vaikų piešinių, sukurtų vasarą vykusio plenero metu, paroda. Darbai parengti K. Donelaičio poemos „Metai“ skyriaus „Vasaros darbai“ motyvais.

Gusevo savivaldybė kartu su Šakių rajono savivaldybe planuoja ir ateityje organizuoti vaikų piešinių plenerus K. Donelaičio kūrybos ir gyvenimo motyvais. 2013-ųjų rudenį Gusevo istorijos muziejuje numatoma atidaryti didelę pleneruose sukurtų darbų parodą.
 
 
Lietuvos užsienio reikalų ministerijos inf.Kelionė pas Kristijoną Donelaitį
2012-06-04

L.Rėza versdamas Kristijono Donelaičio „Metus“ poemą užbaigė žodžiu „...vargsim“. Tai ko gero ir užkodavo mūsų sunkų pasiruošimą kelionei į gegužės 26 dieną Tolminkiemyje vykusią Poezijos ir muzikos šventę. Nors išvykti tikėjosi apie 70 žmonių, teisę gavo tik 35 laimingieji. Buvo įvairiausių akibrokštų, „pagalių į ratus kaišiojimo“. Supratome, ką reiškia „didžioji politika“... Bet patyrėme ir nuoširdžių žmonių pagalbą. Kadangi didžiąją keliauninkų dalį sudarė projekto „Donelaičio Lietuva“ dalyviai, taigi mūsų globėjas Arvydas Vidžiūnas ir mieloji Julija iš „Janikės kelionių“ agentūros, tikrąja to žodžio prasme, buvo mūsų gelbėtojai nuo biurokratinės sistemos trukdžių.

     Tolminkiemyje aplankėme Kristijono Donelaičio namą, kuriame yra dar išlikusių jo buities daiktų. Keturvalakių pagrindinės mokyklos 7 klasės mokinė Greta Landžiūtė mintinai pasakė ištraukų iš Didžiojo poeto kūrybos.

Poezijos ir muzikos šventė sukvietė gausų būrį svečių. Dalyvavo poetai Liutauras Degėsys, Julius Keleras, Gytis Norvilas, Georgijus Jefremovas, Lietuvos respublikos generalinis konsulas Kaliningrade, kultūros atašė Romanas Senapėdis, Kaliningrado sr. mokinių ir jaunimo kūrybinio konkurso „Donelaitis ir mes“ nugalėtojai, Lietuvių kalbos mokytojų asociacijos nariai,  Vilkaviškio r. Keturvalakių ir Alvito pagrindinių, Virbalio vidurinės mokyklų, Pilviškių „Santakos“ gimnazijos mokytojai ir mokiniai, įvairių Lietuvos miestų akademinis jaunimas ir moksleiviai. Kelionėje mus globojo ir patarimų negailėjo Euroregiono „Nemunas“ Marijampolės biuro direktorius Gintaras Skamaročius. Buvo nuostabu klausytis šventės dalyvių koncerto: Gusevo (Gumbinės) mergaičių folkloro ansamblis „Nadruvėlė“ atliko „Tai gražiai mane augino“, Elena Ralienė virkdė kankles, Gurjevsko (Nojchauzeno) vaikų ir jaunimo centro folkloro ansamblis „Rūtelė“ parodė savo programą. Renginio vedėjai Kaliningrado universiteto dėstytojai Silovai Liudmilai Pavlovnai įteikėme lietuviškos duonos kepalą (jos šviežumu pasirūpino Pilviškių „Santakos“ gimnazijos mokytoja V.Diržiuvienė). Duonos pabučiavimas – pagarbos ženklas, liudijantis, kad šiai moteriai labai rūpi Kristijono Donelaičio atminimo išsaugojimas.

    Guseve aplankėme K.Donelaičio bareljefą, pamatėme freskas, nupieštas ant daugiaaukščių, vėliau vykome į Lazdynėlius, į Kristijono Donelaičio tėviškę, kurioje auga 275 ąžuolai ir ...piktžolės. Susipainiojo jausmai: džiaugsmas su liūdesiu, viltis su beviltiškumu, drąsa su abejingumu. Bet paskatinti Gintaro Skamaročiaus tyliai rezgame planą, kaip sutvarkyti šią apleistą vietą. O kaip rašė Kristijonas Donelaitis, žmogui viskas įmanoma, tik reikia mokytis iš gamtos, apriboti savo norus, dirbti ir džiaugtis bei būti savimi.

Virginija Tabarienė

Projekto "Donelaičio Lietuva" koordinatorė

 Surengta tradicinė išvyka į Tolminkiemį
2012-05-29

Paskutinį gegužės sekmadienį vėl surengta tradicinė išvyka į Karaliaučiaus kraštą, Tolminkiemį, skirta pagerbti didįjį Lietuvos klasiką Kristijoną Donelaitį. Tokios išvykos pačioje pavasario pabaigoje rengiamos jau kelis dešimtmečius, ir jose visada dalyvauja Sūduvos krašto atstovai.
 
Šiemet į Tolminkiemį ir kitas su K.Donelaičiu susijusias vietas keliavo Marijampolės ir Vilkaviškio mokyklų moksleiviai bei mokytojai, K.Donelaičio draugijos skyriaus nariai, kartu važiavo ir Nemuno euroregiono Marijampolės biuro atstovas – viso per 30 žmonių. K.Donelaičio muziejų taip pat aplankė maždaug 70 svečių iš Šiaulių ir Panevėžio, atvyko ir nemažai vietos lietuvių kolektyvų narių – moksleivių bei mokytojų.
 
Tradiciškai tokie susitikimai prasideda talka, kurios metu tvarkoma muziejaus aplinka, pjaunama žolė, raunamos piktžolės. Muziejaus sode pirmą kartą buvo pasodinti keturi medeliai, atvežti iš Lietuvos. Atvykusieji apžiūrėjo ekspoziciją, prie K.Donelaičio kapo muziejaus kriptoje uždegė žvakes ir padėjo gėlių. Didžioji dalis Sūduvos moksleivių čia lankėsi pirmą kartą ir viskas jiems buvo labai įdomu. Tiesa, šįkart jiems nepavyko pakilti į bažnyčios bokštą, nes dėl avarinės būklės jis uždarytas.
 
Po talkos visi rinkosi bažnyčioje, kur skambėjo K.Donelaičio ir kitų poetų eilės, dainuojamoji poezija, lietuvių liaudies dainos. Renginio dalyvius sveikino ir atminimo dovanėlėmis apdovanojo Lietuvos generalinio konsulato Karaliaučiuje kultūros atašė Romanas Senapėdis, apie projektą „K.Donelaičio Lietuva“ papasakojo jo koordinatorė, Vilkaviškio rajono Keturvalakių pagrindinės mokyklos mokytoja Virginija Tabarienė. Įgyvendindami šį projektą, moksleiviai rengia piešinių, fotografijų parodas K.Donelaičio kūrybos motyvais, organizuojamos viktorinos, filmuotos medžiagos pristatymai, tarminės leksikos rinkimas.
 
Po šventės Tolminkiemyje visi pasuko link Gumbinės, kur viename iš miesto skverų prieš kelerius metus buvo pastatytas paminklas K.Donelaičiui. Ši vieta gražiai prižiūrima ir puošia visą miestą, čia visi renginio dalyviai nusifotografavo. Kitas kelionės taškas – gimtasis K.Donelaičio Lazdynėlių kaimas, kur pastatytas paminklas „Metų“ autoriui ir auga jo atminimui pasodintas ąžuolynas. Čia renginio dalyviai pasivaikščiojo, uždegė žvakeles, padėjo gėlių.
 
Vis labiau artėja 2014-ieji metai, kai sausio 1-ąją bus minimos 300-osios K.Donelaičio gimimo metinės. Ta proga yra numatyta organizuoti daug įvairių renginių. K.Donelaičio draugijos nariai, kiti entuziastai planuoja nelaukdami kitų metų gegužės sugrįžti į šį kraštą bent porai-trejetui  dienų, surengti talką Lazdynėliuose ir sutvarkyti aplinką, daugiau laiko paskirti K.Donelaičiui.
 
 


Paaiškėjo konkurso rezultatai
2012-05-17

Kristijono Donelaičio draugijos Marijampolės skyrius organizavo rašto darbų, skirtų didžiojo lietuvių poeto 300-ųjų gimimo metinių minėjimui, konkursą „Rašome Donelaičiui".  Laukiami buvo visi: moksleiviai, studentai ir vyresni, norintys  išbandyti jėgas, atskleisti kūrybinius sugebėjimus bei parodyti meilę ir pagarbą lietuviško poetinio  žodžio pradininkui.
Konkurso finalas vyko gegužės 4-ąją, prieš tradicinę Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną.
Konkurse iš viso dalyvavo 33 autoriai, pateikę autorinius darbelius, buvo ir trys kolektyviniai darbai, daugiausia -- scenarijai. Trys darbai buvo parašyti vyresnio amžiaus kūrėjų. Moksleivius konsultavo 11 mokytojų. Džiugu, kad savo kūrybinius darbus atsiuntė ir 4 mokytojos.
Finalinė konkurso šventė surengta Taukaičiuose, klojimo teatre „Gegnė“. Gražią ir saulėtą dieną šventę pradėjo „Vilgos“ šokėjos (vadovė Virginija Sagulina), labai simbolišku šokiu „Šešupėlė“ pakviesdamos renginio dalyvius rimtam pokalbiui.
Liuteroniškas giesmes giedojo ir jų mokė kunigas Vaidas Klesevičius.
Šio renginio globėjai buvo Marijampolės savivaldybės švietimo ir kultūros skyrius, VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuras, labdaros ir paramos fondas „Sūduvos ateitis“.
Renginio dalyviai pasodino 8 medelius, kuriuos padovanojo Marijampolės miškų urėdija. Savo ąžuoliuką pasodino ir renginio svečiai -- jaunieji Motiejaus Valančiaus blaivybės draugijos nariai.

„Sūduvos gido“ inf.

Nuotraukose – renginio akimirka
 Pirmas lapas Ankstesnis lapas


Naujienos 396 - 399 / 399

 

Sprendimas: www.arius.lt