Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

Romano "Tolminkiemio sodininkas“ ir draugijos pristatymas Kaune
2016-03-05

Kristijono Donelaičio draugija kartu su Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešąja biblioteka kovo 3 dieną bibliotekos Suaugusiųjų vartotojų aptarnavimo skyriuje surengė vakaronę, kurios metu buvo pristatyta K.Donelaičio draugija bei Editos Barauskienės istorinis romanas „Tolminkiemio sodininkas“. Vakaronę vedė bibliotekininkė Gintarė Visockytė.

K. Donelaičio draugijos pirmininkas Gintaras Skamaročius pristatė draugijos istoriją, veiklą ir jos laikraštį „Donelaičio žemė“, supažindino su rašytojo gyvenimą, kūrybą ir palikimą menančiomis vietomis Lazdynėliuose, Gumbinėje, Stalupėnuose, Valtarkiemyje. Prisiminti K. Donelaičio draugiją 1921 metais įkūrę klaipėdiečiai (veikla buvo sustabdyta jau 1938 m.), 1929 m. draugiją įkūrę Vytauto Didžiojo universiteto studentai. Pokariu draugija buvo atkurta 1992 m. kovo 14 d. Vilniuje.

Vakaronės metu taip pat buvo pristatyta narystės galimybė šioje draugijoje bei jos ateities planai, susiję ne tik su paties K. Donelaičio, bet ir kitų jos kraštiečių, nusipelniusių lietuvių kalbai, kultūrai, tautai, kūrybos ir atminimo saugojimu bei puoselėjimu, viešinimu. Kalbėtasi taip pat apie  Vydūną, Martyną Mažvydą, Herkų Mantą bei daugelį kitų.

 

Skaitykite plačiau...


Leidinio “Donelaičio žemė” skaitytojams
2016-03-01

Maloniai pranešame, kad Kristijono Donelaičio draugijos leidžiamo ketvirtinio leidinio - žurnalo “Donelaičio žemė” 2016 metų II, III ir IV ketvirčių numerius dar galite užsiprenumeruoti AB “Lietuvos paštas” sistemoje / interneto svetainėje http://prenumeruok.lt/NewSubscription.aspx (svetainės langelyje “Paieška pagal pavadinimą:” pasirinkti leidinį “Donelaičio žemė”). Vieno numerio prenumerata Lietuvoje (su pristatymu į namus ar darbovietę) Jums kainuos 2 eurus.
Skaitykite plačiau...


Ir Gardine skambėjo K.Donelaičio „Metų“ eilutės
2016-02-25

2016 metų vasario 22 dieną Gardine vyko lietuvių kalbai svarbūs renginiai ir susitikimai. Ryte Gardino lietuvių  visuomeninio susivienijimo „Tėvynė“ patalpose vyko prasmingas Lietuvių kalbos dienos paminėjimas, kurį organizavo susivienijimo vadovai bei aktyvūs nariai. Jo metu Gardino sekmadieninės lietuvių mokyklėlės mokytoja Svetlana Belinskaja su mokiniais deklamavo eiles ir dainavo, Algirdas Dirginčius vaikams ir jų tėveliams priminė lietuvių kalbos vertybes, lietuviškos spaudos draudimo laikotarpį, knygnešystę. Už jaunimo pastangas, bendradarbiavimą su bendruomene dėkojo susivienijimo pirmininkas Antanas Juodaitis.

Lietuvos Respublikos Generalinis konsulas Gardine Genadijus Mackelis  anksčiau vykusio konkurso nugalėtojams įteikė atminimo dovanėles. Gardiniečius sveikino bei atminimo dovanėles moksleiviams taip pat įteikė Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros, švietimo ir mokslo komiteto biuro vadovas Kęstutis Kaminskas, Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto dekanė docentė daktarė Žydronė Kolevinskienė, Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkas Gintaras Skamaročius bei kiti svečiai.

Skaitykite plačiau...


Karaliaučiaus I.Kanto universitete - lietuvių kalbos kabineto atidarymas
2016-02-25

Vasario 18 dieną surengtos ypatingos iškilmės Karaliaučiaus (Kaliningrado) I.Kanto vardo Baltijos federaliniame universitete – humanitarinių mokslų institute po perkėlimo į kitą vietą iš naujo buvo atidarytas lietuvių kalbos kabinetas bei ta proga surengti moksliniai-praktiniai skaitymai.
 
Susirinkusius į kabineto atidarymą sveikino Karaliaučiaus I.Kanto universiteto prorektorius tarptautiniam bendradarbiavimui ir viešiesiems ryšiams, istorijos mokslų kandidatas Igoris Žukovskis, Lietuvos Generalinio konsulato Karaliaučiuje ministras-patarėjas Vytautas Umbrasas. Jis padėkojo visiems, prisidėjusiems prie kabineto atnaujinimo, įteikė lietuvių kalbos vyriausiajai dėstytojai Violetai Lopetienei ir slavų-rusų filologijos katedros vedėjai Natalijai Lichinai Generalinio konsulo padėkas.
 
Generalinio konsulato kultūros atašė Raminta Gecevičienė perskaitė Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos kanclerio Tomo Daukanto sveikinimą universiteto bendruomenei. 
Skaitykite plačiau...


Romano "Tolminkiemio sodininkas" pristatymas Kaune
2016-02-23

Kovo 3 d. 17.30 val. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje (Laisvės al. 57) vyks Kristijono Donelaičio draugijos ir šios bibliotekos organizuojamas renginys – Editos Barauskienės istorinio romano „Tolminkiemio sodininkas“ pristatymas.
 
„Tolminkiemio sodininkas” yra skirtas Kristijono Donelaičio (1714–2014) 300-osioms gimimo metinėms. Autorė vaizduoja, kaip šią neeilinę asmenybę formavo krašto istorija ir aplinka, gimtosios kalbos būklė, Karaliaučiaus universitetas, įkvėpė Martyno Mažvydo katekizmas. Sukurdamas neeilinį literatūros kūrinį – poemą „Metai”, K.Donelaitis talentingai panaudojo lietuvių kalbos išteklius, kūrinio savitumas bei kalbos grožis tebežavi ir XXI amžiuje. Knyga konkretizuoja, priartina K.Donelaičio asmenybę šių dienų skaitytojams, prasmingai papildo donelaitianą.
 
Jau tuokart  Liudvikas Rėza labai taikliai pastebėjo: „Ne tik „Metų“ mintys – teisingos ir gilios, bet ir palyginimai – natūralūs ir taiklūs, aprašymai – gyvi, visas pasakojimas – vaizdingas, o, be to, visi palyginimai ir vaizdai paimti iš kaimo gyvenimo...“ Baigęs vertimą L.Rėza su pasididžiavimu rašė: „Mūsų poetas, kuris sugeba panaudoti visus lietuvių kalbos resursus, stebina kalbos žinovus išraiškos dailumu, jėga ir žodingumu. Šiuo atžvilgiu kūrinys turi klasikinę vertę ir yra tobulas pavyzdys lietuvių tautai. Jo kalba kaip upė išsilieja galingu srautu, nesulaikoma nei šiurkščios elizijos, nei stamantraus žodžio, ir nejučiomis pagauna skaitytoją. Kas užgimė dvasios gelmėje, lengvai ir maloniai sklinda iš lūpų. Viskas mąstyta ir pasakyta grynai lietuviškai, ir žinovui belieka džiaugtis“.
 
2015 metais istorinis romanas „Tolminkiemio sodininkas“ tapo laureatu Šilutės Fridricho Bajoraičio bibliotekos organizuotame konkurse.
 
Renginio metu Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkas Gintaras Skamaročius plačiau pristatys šios draugijos veiklą, jos leidžiamą laikraštį "Donelaičio žemė", narystės šioje draugijoje galimybes.
 
Organizatorių inf.


Pirmas lapas Ankstesnis lapas


Naujienos 346 - 349 / 349

 

Sprendimas: www.arius.lt