Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

Pasirodė naujas „Donelaičio žemės“ žurnalo numeris
2021-10-07

Naujajame, šių metų rudens „Donelaičio žemės“ žurnalo numeryje nemažai dėmesio skirta rugsėjo mėnesį Klaipėdoje paminėtam Kristijono Donelaičio draugijos įsteigimo 100-mečiui. Dar viena svarbi sukaktis – neseniai sukako 100 metų nuo Lietuvos generalinio konsulato Karaliaučiuje (Kaliningrade) įsteigimo – šiai sukakčiai paminėti skirta istorinė konsulato veiklos apžvalga, taip pat žurnale rasite pokalbį su dabartine Lietuvos generaline konsule Karaliaučiuje Aušra Černevičiene.

Leidinyje rašoma apie apie įdomią ir vertingą konferenciją, vykusią Rambyno regioninio parko lankytojų centre ir skirtą Mažajai Lietuvai – jame perskaityta daug įdomių pranešimų, surengta leidinių paroda, buvo pristatytas jau antrasis šiemet išleistas Rambyno regioninio parko direkcijos leidinys visuomenei „Rambynas“ - tai jau 30-asis laikraščio numeris, o pirmasis dienos šviesą išvydo 2007 metų kovą. Konferencijos meninėje dalyje dalyvavo Kauno folkloro klubas „Liktužė“, Vilniaus mokytojų namų Žemaičių folkloro ansamblis „Tyklė“, giedotojų grupė „Kadujo“, svečiai iš Tilžės – Vydūno lietuvių draugijos ansamblis “Birutė”. Marijampolės K.Donelaičio draugijos pirmininkė Vida Mickuvienė renginyje skaitė ištraukas iš Justino Marcinkevičiaus poemos “Mažvydas”.

Žurnalas supažindina su dar viena K.Donelaičio medalio „Širdings brolau“ nominante – pernai už Kristijono Donelaičio, Martyno Liudviko Gedimino Rėzos bei kitų lietuvių rašytojų kūrybos vertimus ir populiarinimą Karaliaučiaus krašte, savosios kūrybą, Mažosios Lietuvos istorinio paveldo ir lietuvių kalbos puoselėjimą, Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės telkimą, tarptautinio bendradarbiavimo skatinimą juo buvo apdovanota rašytoja, vertėja, visuomenininkė Rūta Daujotaitė – Leonova.

Skaitytojai naujausiame žurnalo numeryje ras pasakojimą apie atminimo lentos Tilžės akto signatarui Viktorui Gailiui atidengimo ceremoniją Klaipėdoje, taip pat pristatomas naujas leidinys, kuriame aprašomos visos septynios signatarams ir krašto švietėjams atidengtos lentos uostamiestyje. Žurnale taip pat pasakojama apie Mažosios Lietuvos muzikos instrumentų parodą Klaipėdoje, apie Vilniuje vykusias lituanistines studijas mokytojams bei apie folkloro šventę „Pūsk, vėjuži“ Juodkrantėje.

Skaitykite plačiau...


Kviečiame į knygos apie Martyną Jankų sutiktuves
2021-08-30

Maloniai kviečiame į akad. Domo Kauno monografijos „Martynas Jankus: tautos vienytojas ir lietuvių spaudos kūrėjas“ sutiktuves. Renginys vyks 2021 m. rugsėjo 9 d. (ketvirtadienį) 16 val. Lietuvos mokslų  akademijos didžiojoje konferencijų salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius).
Dalyvaus prof. dr. ROMA BONČKUTĖ (Klaipėdos universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas), prof. dr. AUŠRA NAVICKIENĖ (Vilniaus universitetas), doc. dr. SILVA POCYTĖ (Klaipėdos  universitetas), 
monografijos autorius akad. DOMAS KAUNAS (Vilniaus universitetas, Lietuvos mokslų akademija).
Monografija parengta pagal Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto vykdytą mokslo temą „Dokumentinių medijų kaita ir raiškos“, tyrimą ir leidimą finansavo Lietuvos mokslo taryba pagal Valstybinę  lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą, išleido Vilniaus universiteto leidykla.
Renginys vyks Vyriausybės nustatyta tvarka laikantis saugumo reikalavimų.

Rengėjų informacija
 

 K. Donelaičio draugijos įkūrimo 100-mečio minėjimas
2021-08-30

Maloniai kviečiame dalyvauti K. Donelaičio draugijos įkūrimo 100-mečiui paminėti skirtoje konferencijoje "Donelaičio draugija - jungtinei Lietuvai", kuri 2021 m. rugsėjo 10 d., nuo 13 val. vyks Klaipėdoje, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Pilies muziejaus konferencijų salėje, Priešpilio g. 2) ir nuotoliniu būdu. 
Primename, kad Kristijono Donelaičio („Duonelaičio") draugija 1921 metų rugsėjo 13 dieną buvo įkurta Klaipėdoje siekiant sustiprinti krašto lietuviškos tapatybės, kultūros ir švietimo aplinką, ruošti dirvą susijungimui su Lietuva – jis sėkmingai įvyko 1923 m. K. Donelaičio draugija atkurta Vilniuje 1992 metų kovo 14 dieną.
Šimtmečio minėjimo metu išklausysime pranešimus apie draugijos įkūrimą ir veiklą, apskrito stalo diskusijas, pasirengimą 1923 m. sukilimo (Klaipėdos krašto susigrąžinimo) šimtmečio minėjimui, klausysimės meninės programos, susipažinsime su Mažosios Lietuvos (Tilžės Akto) signatarų įamžinimo istorijomis Klaipėdoje bei laikraščių ir žurnalų „Donelaičio žemė” leidyba nuo 1992 m. (paroda). 
Būtume dėkingi už Jūsų dalyvavimo konferencijoje išankstinį patvirtinimą el.paštu draugija@donelaitis.info.
 
Išankstinė renginio programa (ji bus papildyta):

13.00 Gėlių padėjimas prie Kristijono Donelaičio paminklo Klaipėdoje (K.Donelaičio gatvėje, prie namo Nr.1)

13.10 Gėlių padėjimas prie paminklo Vieningai Lietuvai (Danės gatvėje, prie namo Nr.19)

13.00 Registracija į konferenciją "Donelaičio draugija - jungtinei Lietuvai" Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Pilies muziejaus konferencijų salėje, Priešpilio g. 2)

13.30 Sveikinimo žodis

13.40 „Kristijono Donelaičio draugija 1921-2021“, Gintaras Skamaročius, Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkas

13.50 „Kultūros politikos, lietuviškos tapatybės ir ekonominių interesų balansas Mažojoje Lietuvoje, Klaipėdos krašte“, įžanginiai istoriko, politiko ir kultūros ekspertų pranešimai bei apskrito stalo diskusijos 

15.20 Konferencijos apibendrinimai, padėkos

15.30 Šimtmečio aptarimas draugiškoje, kavos ir arbatos aplinkoje 

Draugijos pirmininkas 
Gintaras  Skamaročius
 
 
Renginį remia Jungtinėse Amerikose Valstijose veikiantis Lietuvių fondas
 


Išleistas naujas „Donelaičio žemės“ žurnalo numeris
2021-07-27

Naujajame, šių metų vasaros „Donelaičio žemės“ žurnalo numeryje pristatomas baigtas įgyvendinti Lietuvos ir  Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 metų projektas „Kultūros paveldas pasienio regione – turizmui ir bendradarbiavimui“, kurio metu sutvarkytas Šakių rajone esančio Kidulių dvaro svirnas ir atnaujintas K.Donelaičio memorialinis muziejus Tolminkiemyje. Straipsnyje plačiai aprašoma, kokie darbai buvo atlikti, kaip juos koregavo koronaviruso pandemija, kokia šio projekto išliekamoji vertė.

Žurnale taip pat rašoma apie artėjančias Kristijono Donelaičio draugijos įkūrimo 100-ąsias metines, kurios bus minimos rugsėjo mėnesį. Draugijos pirmininkas Gintaras Skamaročius dalinasi būsimojo minėjimo, kuris bus surengtas Klaipėdoje planais, kviečia visus aktyviai dalyvauti ir teikti savo pasiūlymus šiam paminėjimui. Taip pat spausdinama Algirdo Miko Žemaitaičio publikacija apie šios draugijos kūrimosi istoriją.

Mažosios Lietuvos tarybos pirmininkas Vytautas Šilas sugrįžta prie diskusijos apie Martyno Mažvydo gimimo metus, pateikia savo pamąstymus bei informuoja, kad yra kreiptasi į Lietuvos valstybės istorijos archyvą ir sudaryta M.Mažvydo biografinių duomenų tyrimo grupė, į kurią pateko autoritetingi specialistai, mokslininkai – jie bandys tiksliau nustatyti „Katekizmo“ autoriaus gimimo metus.

„Sukakčių“ skiltyje rašoma apie Mažosios Lietuvos spaudos darbuotoją, kalbininką, kultūros veikėją, kunigą Frydrichą Kuršaitį, kurio 215-osios gimimo metinės minimos šiemet, taip pat apie lietuvių kalbos, tautos ir K.Donelaičio bičiulį iš Karaliaučiaus, Rusijos rašytojų sąjungos Karaliaučiaus skyriaus pirmininką, poetą, I.Kanto draugijos prezidentą Borisą Bartfeldą minint jo 65-ąsias gimimo metines.

„Karaliaučiaus krašto“ rubrikoje – apie Atvelykio šventę Tilžėje, lietuvių kalbos ir etnokultūros būrelio Lazdynuose vaikų kelionę į Tilžę, 20-ąją lietuvių kalbos olimpiadą, vykusią nuotoliniu būdu, taip pat Tilžėje surengtą poeto Vytauto Mačernio 100-ųjų gimimo metinių minėjimą. Pateikiama ir informacija apie Lazdynėliuose surengtą talką, kurios akimirka įamžinta ir naujojo žurnalo viršelyje. Taip pat rašoma apie Karaliaučiuje nuotoliniu būdu vykusį lietuvių kalbos seminarą.

Žurnale pristatomas K.Donelaičio „Metų“ vertėjas į graikų kalbą Sotiris Sauliotis – spausdinamas interviu su juo, kuriame graikas pasakoja, kaip atrado šį kūrinį ir su kokiais iššūkiais susidūrė, versdamas „Metus“ į graikų kalbą. Menininkė, originalią tekstilės marginimo techniką sukūrusi Jūratė Buožienė pasakoja apie tai, kaip ji įamžina K.Donelaitį meno kūriniuose. Apie K.Donelaičio įamžinimą medaliuose žurnale rašo Vytautas Žeimantas. 

Skaitykite plačiau...


Mokymai kultūros darbuotojams
2021-07-05

Liepos 12-13 dienomis Vilkaviškio rajone, „Viktorijos“ poilsiavietėje-kempinge prie Vištyčio ežero (Čižiškių kaime, 4) rengiami mokymai kultūros darbuotojams. Mokymų metu pranešimus skaitys gerai žinomi šalies lektoriai – tautosakininkė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvo vyresnioji mokslo darbuotoja Gražina Kadžytė, aktorius, lektorius, viešojo kalbėjimo mokytojas Vytautas Kontrimas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytoja Angelė Tamulevičiūtė ir kiti.

Kviečiame registruotis į šiuos mokymus iki liepos 8 dienos, 17 val., elektroniniu paštu biuras@nemunas.info arba telefonu +370 688 51147.

Šie mokymai bus tiesiogiai transliuojami nuotoliniu būdu per ZOOM platformą.

Nuoroda į pirmosios - liepos 12 dienos mokymus: https://us02web.zoom.us/j/83698609170?pwd=TVN0MEt1OXRTd1FXZzA3cEVYZnZPdz09  renginio ID 836 9860 9170, slaptažodis 628226.

Nuoroda į antrosios – liepos 13 dienos mokymus: https://us02web.zoom.us/j/84261314027?pwd=YVhDMkJTSll4N1d4ckRUcitLZ2VSUT09 renginio ID  842 6131 4027, slaptažodis 728201.

Mokymai rengiami mūsų įstaigoms įgyvendinant Lietuvos ir Rusijos Federacijos Karaliaučiaus srities bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 metų programos projektą „Kultūros paveldas pasienio regione – turizmui ir bendradarbiavimui“.

Mokymų programą rasite čia: 

 

www.donelaitis.info informacijaPirmas lapas Ankstesnis lapas Kitas lapas Paskutinis lapas


Naujienos 6 - 10 / 279

 

Sprendimas: www.arius.lt