Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

„Tikt n‘ užmirškit irgi manęs ir mano namelių...“, -
2017-06-12

„Metuose“ prašė Kristijonas Donelaitis. Šį prašymą stropiai vykdo  K.Donelaičio draugijos Šiaulių skyrius, organizuodamas ir vykdamas į talkas – šventes Tolminkiemyje.

Ankstyvą gegužės paskutinio šeštadienio rytą šiauliečiai, penki panevėžiečiai ir du joniškiečiai, pabučiuoti pirmųjų saulės spindulių ir prisiminę K.Donelaičio pamokymą eilėraštyje „Kiekvienam daryti gera“ leidomės kelionėn į Tolminkiemį.

Pasieniečiai buvo malonūs ir paslaugūs. Neklausinėjo, kam vežame knygas, kokia literatūra, ar gėlėse su šaknimis nepervešime kokios  augalų ligos. Prieš dvejus metus jie liepė gėles ir ąžuoliukus išmesti, bet savininkės Dalia ir Gražina maloniai prašė,  kad nemestų. Taip laimingai nuvežėme juos į Tolminkiemį ir Lazdynėlius.

Greitai pasiekėme Poeto žemę, klausydamiesi prof. Džiuljetos Maskuliūnienės pasakojimo apie K. Donelaičio asmenį, jo kūrybą, laikmetį.

Skaitykite plačiau...


"Vydūno metus pasitinkant"
2017-06-06

Ateinančių metų kovo 22 dieną sukaks 150 metų nuo rašytojo, publicisto, filosofo Vilhelmo Storosto-Vydūno gimimo. Pasitinkant šią reikšmingą datą, šių metų birželio 16-ąją Marijampolėje, Kultūros centro Dailės galerijoje vyks renginys "Vydūno metus pasitinkant". Šio renginio metu apie Vydūno darbus Lietuvai kalbės Vydūno draugijos pirmininkas Tomas Stanikas, svečias iš Vokietijos - žurnalistas Leonas Stepanauskas pristatys savo knygą "Filosofas ir rašytojas Vydūnas po Tilžės žūties", o Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkas Gintaras Skamaročius apžvelgs Vydūno knygą "Gyvenimas (prūsų) Lietuvoje apie 1770 m., kaip jį vaizdavo Kristijonas Donelaitis".

Bus surengta ir meninė dalis, kurios metu koncertuos Marijampolės meno mokyklos violončelininkų trio, vadovaujamas Irenos Valiulienės.  Renginio metu bus galima įsigyti Vydūno knygų. Organizatoriai - Vydūno draugija ir Kristijono Donelaičio draugija maloniai kviečia apsilankyti šiame neeiliniame renginyje.  Liudviko Rėzos gimimo metinių paminėjimas
2017-06-05

Maloniai kviečiame paminėti
 
MARTYNO LIUDVIKO RĖZOS 241-ĄSIAS GIMIMO METINES
REFORMACIJOS 500-ĄSIAS METINES
Birželio 10 d.
12.30 val. M. L. Rėzos atminimo pagerbimas prie paminklo ant Skirpsto kopos šalia Pervalkos
 
13.00 val. Pažintinis žygis M. L. Rėzos gimtaisiais takais
Žygio maršrutas: Pervalka – Kuršių marių pakrantė – Karvaičiai – Preila. Žygio trukmė 2,5–3 val.

18.00 val. Muzikologės Juditos Žukienės paskaita „Apeigos pagal B. Kutavičių“ ir Broniaus Kutavičiaus oratorija „Paskutinės pagonių apeigos“
Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčioje (L. Rėzos g. 56)
Daugiau informacijos: www.lrezoskc.lt
 
Organizatorių inf.


K.Donelaičio draugijos veikla ir žurnalas „Donelaičio žemė“ pristatyti Amerikos lietuviams
2017-05-30

Gegužės 15-28 dienomis Jungtinėse Amerikos Valstijose lankėsi žurnalo „Donelaičio žemė“ redaktorius Algis Vaškevičius. Vienas iš pagrindinių jo vizito tikslų buvo susitikimai su Čikagoje gyvenančiais lietuviais ir Kristijono Donelaičio draugijos bei žurnalo pristatymai.

Pasaulio lietuvių centre Lemonte su Vydūno jaunimo fondo valdybos nariais susitikęs A.Vaškevičius  turėjo daugiau kaip dviejų valandų pokalbį, kurio metu sužinojo apie šio fondo vykdomus darbus. Neseniai 65-ąsias įkūrimo metines atšventęs Vydūno jaunimo fondas pagrindinį dėmesį skiria stipendijų studentams skyrimui. Kasmet aukštosiose mokyklose Lietuvoje studijuojantys studentai gauna apie 60 stipendijų, kurių dydis – nuo 200 iki 100 tūkstančių dolerių. Stipendijas gauna ir Jungtinių Amerikos Valstijų, Australijos, Didžiosios Britanijos, Kanados bei kitų šalių aukštosiose mokyklose studijuojantys lietuviai.

Vydūno jaunimo fondas daug dėmesio skiria ir paties Vydūno asmenybės populiarinimui. Susitikimo metu A.Vaškevičius pabrėžė, kad K.Donelaičio draugija Lietuvoje glaudžiai bendradarbiauja su Vydūno draugija, jos garbės pirmininko Vacio Bagdonavičiaus straipsniai dažnai spausdinami „Donelaičio žemės“ puslapiuose, artėjant Vydūno 150-osioms metinėms, kurios bus minimos ateinančių metų kovą, bus parengta ir žurnalo puslapiuose išspausdinta dar ne viena publikacija apie šią garsią asmenybę.

Vydūno jaunimo fondo valdybos pirmininkas Gintaras Plačas, sekretorė Vida Brazaitytė bei kiti valdybos nariai labai domėjosi K.Donelaičio draugijos veikla, pateikė žurnalo redaktoriui A.Vaškevičiui įvairių klausimų apie draugijos veiklos istoriją ir planus. Susitarta „Donelaičio žemės“ puslapiuose spausdinti daugiau informacijos apie labai svarbią šio fondo veiklą – apie tai bus galima skaityti jau birželio mėnesio žurnalo numeryje.

Skaitykite plačiau...


Seime aptariant kultūros ir švietimo politiką žiniasklaidoje - ir apie "Donelaičio žemę"
2017-05-10

Gegužės 8 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko konferencija-diskusija „Kultūros ir švietimo politika žiniasklaidoje“. Konferencijoje buvo aptarta valstybės kultūros ir švietimo politika žiniasklaidoje, šios politikos ateities gairės. Diskusijoje dalyvavo Seimo Kultūros ir Švietimo ir mokslo komitetų atstovai, kultūros, meno ir mokslo organizacijų nariai, kultūros ir meno leidinių, kitos žiniasklaidos atstovai, prodiuseriai ir redaktoriai.

Šią konferenciją-diskusiją surengė kultūrą ir šviečiamuosus projektus žiniasklaidoje remiantis Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas (SRTF), kurio veiklai šiemet sukanka 20 metų.

Seimo švietimo ir kultūros komiteto pirmininko Ramūno Karbauskio vardu konferencijos dalyvius pasveikino ir įvadinį žodį tarė Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas akademikas Eugenijus Jovaiša. Apžvalginį pranešimą apie SRTF veiklą perskaitė fondo direktorius Gintaras Songaila.
Skaitykite plačiau...


Pirmas lapas Ankstesnis lapas Kitas lapas Paskutinis lapas


Naujienos 6 - 10 / 175

 

Sprendimas: www.arius.lt