Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

Maironio lietuvių literatūros muziejuje pristatytos naujai išleistos Vydūno knygos
2023-01-31

Sausiui baigiantis Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune įvyko Vydūno knygų „Apie gyvenimą ir sveikatą“ ir „Kaip tapti saulėtu žmogumi“ pristatymas, kuriame dalyvavo šių knygų sudarytoja Rima Palijanskaitė, taip pat etnologas Aleksandras Žarskus, o jį vedė Juozo Tumo-Vaižganto buto-muziejaus edukatorius Remigijus Jakulevičius.

Vydūnas (1868–1953) yra laikomas žymiausiu sveikos gyvensenos žinovu ir propaguotoju Lietuvoje. Nuo pat vaikystės dažnai sirgęs ir visaip gydytas, nuo 16 metų turėjęs plaučių kraujavimą ir jaunystėje pasveikęs nuo tuomet beveik nepagydomos ligos, jis jautėsi esąs skirtas patarti kitiems, „kaip sveikatą auginti ir tvirtinti“ . Mąstytojas yra pabrėžęs: „Kad žmonės gyventų, kaip to reikalauja gyvybės dėsniai, jie būtų sveiki ir jiems nereikėtų gydytojų ir vaistų.“

Skaitykite plačiau...


Fotografijose – Amerikoje gyvenančio lietuvių fotografo užfiksuotas nykstantis Karaliaučiaus kraštas
2023-01-23

Neseniai Vilniuje, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) Tuskulėnų memorialo konferencijų salėje atidaryta Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenančio Leonardo Surgailos fotografijų paroda „Niekieno žemė“ atidarymas, kurioje – Karaliaučiaus krašto vaizdai, autoriaus užfiksuoti maždaug prieš trisdešimt metų - 1988–1992-aisiais, kai buvo padaryta apie 500 nuotraukų ir 16 valandų vaizdo įrašų.

Minint Klaipėdos krašto prisijungimo prie Lietuvos šimtmetį, Lietuvos Respublikos Seimas 2023 metus paskelbė Klaipėdos krašto metais. Šią visai šaliai reikšmingą sukaktį minėta paroda kviečia paminėti ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Atidarant šią parodą gausiai susirinkę svečiai sugiedojo Mažosios Lietuvos himną, o renginį vedė LGGRTC darbuotojas Gaudentas Aukštikalnis. Jos pristatyme dalyvavo tomis dienomis Lietuvoje viešėjęs iš JAV atvykęs Mažosios Lietuvos tarybos ir fondo vadovas, kunigas ir poetas Valdas Aušra, dailininkas, fotomenininkas Rimantas Dichavičius, šios parodos iniciatorius ir fotografo bičiulis, Lietuvių fondo atstovas Lietuvoje Leonas Narbutis.

Skaitykite plačiau...


Paminėtas Klaipėdos krašto susijungimo su Lietuva 100-metis
2023-01-16

Praėjusį savaitgalį sukako 100 metų nuo tų dienų, kai Klaipėda ir jos kraštas tapo Lietuvos dalimi.  Istorikai teigia, kad dar 1922 m. pabaigoje pradėtą organizuoti ir 1923 m. pradžioje įgyvendintą Klaipėdos krašto susijungimo su Lietuva operaciją galime vadinti sėkmingiausiu, kruopščiausiu ir sumaniausiu Mažosios Lietuvos lietuvių bendruomenės ir Lietuvos Vyriausybės žingsniu, sutelkusiu aktyvius diplomatijos, kariuomenės ir visuomenės veiksmus Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu.

Šių įvykių sukakties proga Seimas 2023 metus paskelbė Klaipėdos krašto metais. Klaipėdos krašto susijungimas su Lietuva uostamiestyje šiemet buvo minimas kelias dienas.  Miestas buvo papuoštas ir Mažosios Lietuvos vėliavomis, įvairūs puošybos elementai buvo išdėstyti po visą Klaipėdą. Danės krantinėje buvo įrengta lauko paroda “Šimtmečio veidai”, kurioje – žmonės, fotografavęsi prie 1923 m. laisvės paminklo nuo 1925-ųjų iki mūsų dienų. Visi keturiolika parodos stendų sutalpino tikrai daug įdomių nuotraukų, kurias skubėjo pamatyti klaipėdiečiai ir miesto svečiai.

Skaitykite plačiau...


Prof. Daliai Kiseliūnaitei įteiktas K. Donelaičio medalis “Širdings brolau”
2023-01-16

Praėjusį savaitgalį Klaipėdoje vykusių šio krašto susijungimo su Lietuva 100-mečio renginių metu Pilies muziejuje atidarant parodą “1923-ieji. Klaipėda ir Lietuva: istorija, politika, diplomatija” Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkas Gintaras Skamaročius įteikė K. Donelaičio medalį “Širdings brolau” šiame mieste mieste gyvenančiai profesorei Daliai Kiseliūnaitei. Medalis jai buvo skirtas pernai lapkričio 30-ąją minint Mažosios Lietuvos (Tilžės) akto pasirašymo 104-ąsias metines, bet tada renginyje Vilniaus mokytojų namuose ji negalėjo dalyvauti.  

Vertinimo komisija skyrė šį medalį prof. D. Kiseliūnaitei už Kristijono Donelaičio kūrybos skaitymus, paskyros „Skaitome Donelaitį“ sukūrimą ir puoselėjimą, ilgametį lietuvių kalbos ir kultūros bei Mažosios Lietuvos tarmių ir toponimų tyrinėjimus, tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo skatinimą.

Skaitykite plačiau...


Siekė Mažąją Lietuvą sujungti su Didžiąja į vieną valstybę
2022-12-29

Kultūros ir politikos veikėjas, verslininkas, Mažosios Lietuvos Tautinės Tarybos (Tilžės) Akto signataras Jurgis Lėbartas gimė 1879 m. kovo 20 d. Gargžduose.

Jis 1911 m. įsteigė ir su kitais vadovavo lietuviškos spaudos kooperatyvui, vėliau bendrovei „Lituania“. Buvo šios draugijos leidinio „Apžvalga“ dalininkas. 1915 m. parengė ir išleido iliustruotą elementorių „Lietuviškų kūdikių knygelė“, kuris buvo skirtas mokyti vaikus lietuvių kalbos namuose. Dėl lietuviškos veiklos vokiečių ir prancūzų valdžios persekiotas (suimtas, tardytas).

1922 metų pabaigoje, įsteigus Mažosios Lietuvos Gelbėjimo komitetą, vienintelis J.Lėbartas pasirašė atsišaukimą, kuriame pasisakoma prieš „Freištatą“. Jis pasirašė ir Šilutėje išleistą 1923 m. sausio mėn. 9 d. Klaipėdos krašto sukilėlių manifestą bei 1923 m. sausio 19 d. Šilutės deklaraciją, kurioje skelbiama, kad Klaipėdos kraštas autonomijos teisėmis susijungia su Lietuva.

1925 m. paskirtas Šilutės apskrities viršininku. 1926 m., išrinkus pirmą Klaipėdos krašto Seimelį, buvo paskirtas Direktorijos pirmininku. 1934 m. ėjo Klaipėdos vyr. burmistro pareigas.

Skaitykite plačiau...


Kitas lapas Paskutinis lapas


Naujienos 1 - 5 / 307

 

Sprendimas: www.arius.lt