Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

Pokalbis su Irena Tumavičiūte apie Mažąją Lietuvą
2023-11-21

Šiandien jums pristatome pokalbį (garso įrašą) su Mažosios Lietuvos kultūros tyrėja ir propaguotoja, lietuvių germaniste, vertėja, visuomenininke Irena Tumavičiūte.

Ji anksčiau buvo daugiau žinoma kaip Vilniaus universiteto Kiemo teatro aktorė (vaidino pastatytose Vydūno dramose, K. Donelaičiui bei Vydūnui skirtuose renginiuose). Tuo pat metu buvo dirbamas ir mažiau matomas – dėstytojos bei vertėjos darbas.

Tumavičiūtė iš vokiečių į lietuvių kalbą išvertusi daug įvairių leidinių, tarp jų Vydūno ir kitų autorių tekstus. Turbūt žinomiausias - Mato (Motiejaus) Pretorijaus veikalas “Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla” (išvertė antrojo tomo tekstus).

Į vokiečių kalbą ji yra išvertusi lietuvių istorikų, kalbininkų, politikų publikacijų. Talkino donelaitikos tyrėjui, Kristijono Donelaičio giminaičiui Lutz Venau leidžiant K. Donelaičio kūrybą, sudarant rinkinį “Rytų Prūsijos archyviniai dokumentai Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje Vilniuje”, vokiečių kalba parengiant atskirą tuomečio laikraščio “Donelaičio žemė” numerį ir kitus.

Vertėjavimo metu susipažinta su Mažojoje Lietuvoje gimusiais ir užsienyje gyvenančiais žmonėmis, jų palikuoniais. Talkinta daliai jų bandant susigrąžinti (gauti) Lietuvos Respublikos pilietybę, surasti artimuosius ar partnerius Lietuvoje, su jais susikalbėti.

Irena talkino vydūnistui Vaclovui Bagdonavičiui, Mažosios Lietuvos enciklopedijos leidėjui, istorikui Algirdui Matulevičiui ir kitiems iškiliems mokslo žmonėms.

Pašnekovė ir pati rašė aktualiomis gyvenimo temomis, yra aktyvi visuomenininkė.

Pokalbio metu I. Tumavičiūtė papasakojo, kokiomis aplinkybėmis gaudavo ir atlikdavo jai patikėtus darbus, su kokiais žmonėmis susitikdavo ir kaip kartu išgyvendavo jų praradimus ar netektis.

Ireną Tumavičiūtę kalbino šio straipsnio autorius.

Nuotrauka iš I. Tumavičiūtės archyvo.

Maloniai kviečiame klausyti.

 

Gintaras Skamaročius

 

 

Sprendimas: www.arius.lt