Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

Į Klaipėdą sugrįžo garsaus kraštiečio menininko darbai
2023-11-19

Iki ateinančių metų kovo 3 denos Klaipėdoje, Prano Domšaičio galerijoje bus eksponuojama garsaus kraštiečio Karlo Eulensteino tapybos darbų paroda “Sugrįžęs į Klaipėdą”.  K. Eulensteino kūryboje vyrauja pajūrio, pamario gamtos motyvai, kasdieniškas žvejų gyvenimas. Rytprūsių dailės paveldo žinovas ir tyrinėtojas dr. J. Barfodas rašė: „Sodrios, švytinčios spalvos K. Elensteino paveiksluose svarbesnės nei formos. Pasak dailininko, viskas atsiranda tarsi savaime, formomis laisvai interpretuojama natūra. Jis giliai jautė Kuršių marių kraštovaizdį, sodriomis spalvomis ir sunkiomis formomis perteikė ten gyvenančius žmones ir jų aplinką.“

K. Eulensteinas yra vienas žymiausių iš Klaipėdos kilusių dailininkų. Jis gimė 1892 m. rugpjūčio 25 d. gausioje garlaivio kapitono šeimoje. Tėvas buvo vokietis, motina – lietuvė. Šeima gyveno Didžiosios Vitės priemiestyje. Dailininkas vėliau prisiminė: „<…> mes gyvenome Klaipėdoje, ant marių kranto, taip arti vandens, kad įspūdžiai ir šiandien yra gyvi ir betarpiški, niekada nepamiršiu.“ Klaipėdoje jis dirbo pirklio kontoroje.

1919 m. įstojo į Karaliaučiaus meno akademiją, po studijų gyveno Karaliaučiuje, vėliau persikėlė į Berlyną. Ryšys su gimtine nenutrūko. Kaip laisvai kuriantis dailininkas iki pat 1944 m. vasaros jis lankėsi Klaipėdos krašte, rengė parodas tradicinėje Klaipėdos dailės renginių vietoje Roberto Schmidto knygyne, miesto centre, lankėsi Nidos dailininkų kolonijoje, priklausė Nidos jos branduoliui.

 Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, Berlyno bombardavimo metu sudegė jo dirbtuvė ir ten buvę kūriniai. Šiame mieste dailininkas gyveno ir kūrė iki pat mirties 1981 metais.

K. Eulensteino kūriniai nelabai tiko tuo metu besiformavusiam Trečiojo reicho meniniam skoniui. 1937 m. net keli jo darbai konfiskuoti, tačiau jam leista toliau rengti parodas. Tai buvo labai neilgas laikotarpis. Prieš pat karo pabaigą Berlyne jis prarado beveik visus savo kūrinius. Neteko ir tėviškės. Po to, kai nebegalėjo vykti į Klaipėdą ir į Kuršių Neriją, jų vaizdų darbuose buvo vis daugiau. Taip jis nuo 1946 m. vėl pradėjo tapyti ir per 20 metų sukūrė puikių kūrinių. K. Eulensteinui pavyko rasti naują, savarankišką tapybinę (vaizdinę) kalbą savo Klaipėdos krašto, senųjų motyvų vaizdavimui.

Ši tarptautinė paroda yra jau vienuolikta bendra paroda Prano Domšaičio galerijoje, pristatanti ir populiarinanti Rytų Prūsijos dailės paveldą, tęsia ilgalaikį Rytprūsių krašto muziejaus (Liuneburgas, Vokietija) ir Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus bendradarbiavimą. 2022 m. gegužės 19 d. vieno geriausių K. Eulensteino draugų sūnus Ekkehardas Hildebrandtas  Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui padovanojo 15 dailininko tapybos darbų ir knygų su jo iliustracijomis. Šis svarbus įvykis paskatino surengti K. Eulensteino  kūrinių parodą.

„Tarptautinis bendradarbiavimas yra svarbi Prano Domšaičio galerijos veiklos dalis. Glaudūs ryšiai su užsienio muziejais leidžia visam laikui arba bent trumpam Lietuvai sugrąžinti čia gimusius ir kūrusius menininkus. Galerijos puoselėjamas bendradarbiavimas su Rytprūsių krašto muziejumi atveria galimybes geriau pažinti Klaipėdos krašto vaizdinius, istoriją ir kūrybinę dvasią, kuri Karlą Eulensteiną ir kitus šios dvasios paliestus menininkus įkvėpė, palaikė ir „persekiojo“ visą gyvenimą, – sako LNDM Prano Domšaičio galerijos direktorė Skaistė Marčienė.

„Karlo Eulensteino kūrybos likimas primena Klaipėdos ir Rytų Prūsijos krašto likimą.  XX a. 4 dešimtmečio pradžioje nacių Vokietijai pradėjus kompaniją prieš modernųjį meną, jį apšaukus „išsigimusiu“, keliolika dailininko darbų buvo konfiskuota. O Antrojo pasaulinio karo pabaigoje beveik visi jo kūriniai žuvo bombarduojant  Berlyną. Vėliau dailininkas iš atminties kūrė savo gimtojo krašto vaizdus. Prisiminimų fragmentai – Klaipėdos miesto, melancholiški pamario krašto gamtos, žvejų, moterų motyvai yra atpažįstami visoje pokarinėje K. Eulensteino kūryboje. Tad tai, ką matome parodoje, yra visą gyvenimą rašyti laiškai gimtinei”, – pasakoja viena iš parodos kuratorių Aurelija Malinauskaitė.

Parodoje „Karl Eulenstein (1892–1981). Sugrįžęs į Klaipėdą“ eksponuojami paveikslai iš solidžių Rytprūsių krašto muziejaus  ir Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus rinkinių. Temperos, akvarelės technikomis sukurti tapybos darbai ir vienas kitas grafikos pavyzdys pristato daugiausia dailininko kūrybos pokario laikotarpį, kai K. Eulensteinas kūrė gimtojo Klaipėdos krašto prisiminimų paveikslus.

 

Algis Vaškevičius

 

Autoriaus  nuotraukos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprendimas: www.arius.lt