Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

Įgyvendinant projektą “Karaliaučiaus kraštas ir kultūra – tarp istorijos ir tapatybės” – ir garso įrašai
2023-07-26

Mūsų svetainės skaitytojus jau informavome, kad 2023 metams Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas pagal internetinės žiniasklaidos programą Kristijono Donelaičio draugijai skyrė 12500 eurų paramą projekto “Karaliaučiaus kraštas ir kultūra – tarp istorijos ir tapatybės” įgyvendinimui.

Svarbiausi šio projekto tikslai yra skatinti Lietuvos ir už jos ribų, ypač Karaliaučiaus krašto (Mažosios Lietuvos) lietuvių bendruomenių bendravimą, tautinį tapatumą, stiprinti lietuvybę, jos vertybių sklaidą, taip pat stiprinti lietuvių kultūros ir atminties paveldo puoselėjimą bei sklaidą, lietuvišką švietimą, gerinti Lietuvos ir lietuvių įvaizdį, subalansuotą tarptautinį bendradarbiavimą, kultūrinius ir turizmo mainus abipus sienos. Kartu siekiama stiprinti demokratinius procesus, pabrėžti regioninės kultūros vaidmenį, gerinti kultūros prieinamumo bei sklaidos sąlygas.

Projekto uždaviniai yra telkti Lietuvos ir etninių kraštų, ypač Karaliaučiaus krašto lietuviškai kalbančius bei rusakalbius lietuvius ir lietuvių kilmės asmenis projekto tikslų įgyvendinimui, papildomą dėmesį skiriant studentijai.

Skaitytojai turbūt jau pastebėjo, kad projekto svetainėje spausdiname nemažai informacijos, stengiamės skirti dėmesio sąlyginai mažesnės apimties bei mažesnėse gyvenvietėse vykstantiems reiškiniams ir jų analizei, gerajai praktikai. Mes ir toliau siekiame, kad ši svetainė taptų viena iš skaitomiausių svetainių, rašančių apie Lietuvos ir etninių kraštų, ypač Karaliaučiaus krašto bendrystę, lietuviškos kultūros ir tautinės tapatybės stiprinimą.

Projekte yra numatyta, kad svetainėje bus ne tik spausdinami straipsniai, bet skaitytojai čia ras ir garso įrašų, trumpųjų naujienų, priminimų, komentarų, jų anonsų ar santraukų socialiniuose tinkluose, tad svetainės “Facebook” paskyroje nuolat pateikiame daug šviežios ir aktualios informacijos, renginių anonsų. Skirtingai nuo spausdintinių leidinių, internetiniame portale medžiagą turime galimybę pateikti operatyviau, gyviau, gausiau ir išsamiau,  neribodami puslapių dydžio ar skaičiaus.

Mūsų svetainėje vyrauja temų ir žanrų įvairovė, tačiau ją numatome plėsti atsižvelgiant į skaitytojų ir partnerių pageidavimus bei šio laikmečio poreikius. Esame ir toliau atviri bei skatiname tuos, kurie norėtų ir galėtų bei gebėtų su šiuolaikišku požiūriu įsijungti į rašančiųjų ar informaciją teikiančiųjų gretas. Tad nuoširdžiai kviečiame mus skaityti, bendrauti ir bendradarbiauti.

Draugijos leidžiamas žurnalas “Donelaičio žemė”, kuris finansavimo iš Spaudos rėmimo fondo šiemet negavo, ir toliau  leidžiamas geradarių aukotojų ir rėmėjų lėšomis, jis kaip ir anksčiau pasirodo kiekvieną ketvirtį, šiemet jau išleisti ir skaitytojus pasiekė du šio žurnalo numeriai.

O svetainėje pradedame talpinti ir garso įrašus – pirmajame mūsų pokalbyje Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkas Gintaras Skamaročius kalbina Mažosios Lietuvos tyrinėtoją, architektą, etnografą  Martyną Purviną.

 

Algis Vaškevičius,

redaktorius

 

 

 

Sprendimas: www.arius.lt