Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

„Donelaičio žemės“ žurnalo leidyba nenutrūko ir 2021 metais
2021-04-14

Pirmajame šių metų „Donelaičio žemės“ žurnalo numeryje skaitytojai ras Kristijono Donelaičio draugijos pirmininko Gintaro Skamaročiaus laišką skaitytojams. Jame informuojama, kad Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo parama žurnalo „Donelaičio žemė“ leidybai ir susijusiai veiklai nuolat mažėjo, o 2021 metams, kai K.Donelaičio draugija mini savo įkūrimo 100-metį, fondas paramos visai neskyrė.

Tam, kad ir toliau žurnalas būtų leidžiamas, paramos kreiptasi į Marijampolės verslo įmones, asmenis, kitus paramos fondus. Kreipimasis sulaukė atgarsio – žurnalo leidimą parėmė Mantingos labdaros ir paramos fondas (pirmininkas Klemencas Agentas), Marijampolės Rotary klubas (prezidentas Vytautas Lopeta), pora šio klubo narių, taip pat ženkli parama atkeliavo iš Jungtinių Amerikos Valstijų - Vydūno jaunimo fondas (valdybos pirmininkė Vida Brazaitytė) ir Mažosios Lietuvos draugija bei fondas (pirmininkas Valdas Aušra) skyrė paramą, kurios užteks šiemet ir toliau leisti „Donelaičio žemę“.   

Naujajame žurnalo numeryje spausdinamas pokalbis su praėjusių metų K.Donelaičio medalio „Širdings brolau“ laureate, aktyvia K.Donelaičio draugijos Šiaulių skyriaus nare Jolita Doneliene, informuojama apie šių metų sausį paskirtą Liudviko Rėzos premiją archeologei Rimutei Rimantienei. Taip pat žurnale rašoma apie kovo mėnesį surengtą Vydūno gimtadienio ir pirmųjų jo populiarintojo, ilgamečio Vydūno draugijos pirmininko Vaclovo Bagdonavičiaus mirties metinių virtualų paminėjimą.     

Apie Jungtinėse Amerikos Valstijose, Lemonte surengtą Mažosios Lietuvos bičiulio Vytauto Gocento tapybos darbų parodą „Vydūnas ir Klaipėdos kraštas“ žurnale rašo Mažosios  Lietuvos draugijos ir fondo pirmininkas kun. dr. Valdas Aušra. Žurnale taip pat informuojama, kad neseniai pasirodė jau antrasis naujojo K.Donelaičio „Metų“ vertimo į vokiečių kalbą leidimas ir spausdinamas pokalbis su vertėju, daug sentimentų Lietuvai jaučiančiu kunigu Johanu Gotfrydu Šneideriu.

Ilgametis K.Donelaičio draugijos vadovas Napaleonas Kitkauskas sausio mėnesį šventė garbingą 90 metų sukaktį – apie šią asmenybę žurnale rašo žurnalistas, fotografas Valentinas Juraitis.  Kitas sukaktuvininkas – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, publicistas, poetas Jurgis Zauerveinas prisimenamas minint jo 190-ąsias gimimo metines. Žurnale taip pat baigiamas spausdinti ir dr. Algirdo Matulevičiaus straipsnis „Reformacija ir Martyno Mažvydo 500-osios metinės“.

Naujajame žurnalo numeryje skaitytojai sužinos Karaliaučiaus krašto naujienas, taip pat čia ras informaciją apie suskaitmenintus lietuvių raštijos paminklus, leidinio „Mažosios Lietuvos periodinė spauda 1811-1939 m.“ virtualų pristatymą, Klaipėdos krašto prisijungimo prie Lietuvos 98-ųjų metinių paminėjimą Čikagoje ir kitas naujienas.

Žurnale rašoma ir apie naujus Lietuvos mokslininkų atradimus Vokietijos archyvuose, kurie naujomis spalvomis atskleidė K.Donelaičio asmenybę, jo darbus ir talentus. Čia taip pat rašoma apie JAV, Čikagoje gyvenančio dailininko Audriaus Plioplio sukurtus meno kūrinius, skirtus K.Donelaičiui ir eksponuotus Čikagos universitete. Leidinyje prisimenama ir neseniai mirusi vokiečių baltistė, senosios lietuvių raštijos tyrėja Gertruda Bense.     

Ačiū, kad laukiate mūsų žurnalo ir jį skaitote. Šiemet jis ir toliau pasieks ištikimus Mažosios Lietuvos bičiulius, Kristijono Donelaičio ir kitų to krašto šviesuolių atminimo puoselėtojus ir visus neabejingus savo krašto istorijai.

DŽ informacija

 

 

 

Sprendimas: www.arius.lt