Naujienos
K. Donelaitis
Apie K.Donelaitį
Muziejus
Nuorodos
Leidiniai
Keleiviui
Kontaktai
Vaizdai

 

Naujienų prenumerata

 

Naujienų prenumerata
Įveskite.Neteisingas formatas.
Pažymėkite. Sutinku gauti
www.donelaitis.info
tinklapio naujienas

Išrinktas naujas Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirmininkas
2023-03-26

Šią savaitę Vilniuje surengtas Mažosios Lietuvos Reikalų Tarybos (MLRT) ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Ši visuomeninė organizacija buvo įsteigta 1989 m. gruodžio mėn. Vilniuje iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 1989 m. rugsėjo mėn. įkurtos Mažosios Lietuvos genocido ir kultūros klausimų komisijos.

Iš pradžių ji veikė prie Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos, nuo 1992 m. – prie Lietuvos Respublikos Seimo, o nuo 1993 m. birželio mėnesio kaip savarankiška organizacija, kuri rūpinasi  Mažosios Lietuvos lietuvių baltų kultūros paveldo išsaugojimu, lietuvių raštijos, kultūros, istorijos ir visuomenės veikėjų atminimo įamžinimu, Karaliaučiaus  krašto  lietuvių tautiniais, kultūros, dvasiniais, švietimo poreikiais.

MLRT nuo pat jo įkūrimo, t.y. beveik 34 metus vadovavo Vytautas Šilas. Šiame ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime  V. Šilas pateikė ataskaitą  apie pastarųjų metų veiklą, atsakė į susirinkusiųjų  klausimus. Ilgametis pirmininkas, atkreipęs dėmesį į savo garbų 86 metų amžių pareiškė, kad norėtų pasitraukti iš vadovo pareigų ir kandidatu į pirmininkus pasiūlė žurnalistą, visuomenininką Kęstutį Puloką. Jo kandidatūrai susirinkimme pritarta vienbalsiai.

Susirinkimo  dalyviai nuoširdžiai dėkojo V. Šilui už ilgametį darbą ir jį išrinko organizacijos Garbės pirmininku. Tylos minute buvo pagerbtas neseniai mirusios Tatjanos Šilienės, ilgametės Tarybos aktyvios visuomenininkės, Mažosios Lietuvos  periodinės spaudos platintojos ir sekretorės atminimas. Buvo išrinkta nauja MLRT  valdyba, įvyko diskusijos, aptarta būsimojo organizacijos veikla.

Plačiau apie šį susirinkimą ir pokalbį su naujuoju MLRT pirmininku galima skaityti naujausiame, šių metų kovo mėnesio “Donelaičio  žemės” žurnalo numeryje, kuris jau greitai pasieks skaitytojus.

DŽ informacija

 

Naująjį pirmininką K. Puloką sveikina ilgametis organizacijos vadovas, dabar jau garbės pirmininkas V. Šilas ir sekretorė Birutė Kurgonienė.

 

Susirinkimo dalyviai.

Jono Česnavičiaus nuotraukos  

 

 

 

Sprendimas: www.arius.lt